Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Właściciel:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Sektor usług i jego rola w rozwoju społeczno-gospodarczym świata

Usługa to każda czynność użytkowa, zaspokajająca określoną potrzebę klienta (osoba fizyczna lub instytucja), ale nie związana z produkcją dóbr materialnych. Wiele usług świadczone być może dzięki istnieniu infrastruktury, czyli np. dróg (infrastruktura techniczna), szkół i szpitali (infrastruktura społeczna), czy sieci sklepów. Usługi stanowią tzw. trzeci sektor gospodarki obok rolnictwa (z leśnictwem i rybołówstwem) oraz przemyslu (z budownictwem).

W Europejskiej Klasyfikacji Działalności gospodarczej wyróżnia się m.in.:
- usługi dla konsumentów – materialne (handel i naprawy, usługi noclegowe i gastronomiczne, transport pasażerski i łączność) i niematerialne (usługi edukacyjne, służbę zdrowia i opiekę społeczną, aktywność związaną z rekreacją, kulturą i sportem);
- usługi dla biznesu – transport i magazynowanie (usługi logistyczne i spedycyjne), obsługa nieruchomości, pośrednictwo finansowe, obsługa prawna usługi informatyczne, reklamowe, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i projektowych, usługi ochroniarskie i in.;
- usługi ogólnospołeczne – administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości, służby porządkowe, obrona narodowa.

Udział usług w wytwarzaniu produktu krajowego brutto

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Zobacz również

 • Usługi komunikacyjne - definicja - geografia

  Pod pojęciem komunikacja rozumiemy dział gospodarki narodowej umożliwiający od strony technicznej i organizacyjnej przemieszczanie (przewóz/przesył) ludzi, ładunków i energii, jak również przekazywanie informacji na odległość.

  Więcej
 • Handel międzynarodowy na świecie - definicja, korzyści - geografia

  Handel należy do jednych z najstarszych form działalności gospodarczej człowieka. Polega on na wymianie towarów i usług na pieniądz (w epoce przed upowszechnieniem się pieniądza, a do pewnego stopnia również obecnie realizowano wymianę towar za towar, usługa za usługę lub usługa za towar – tzw. barter). Wymiana ta ...

  Więcej
 • Turystyka - definicja, czynniki rozwoju

  Pod pojęciem turystyka rozumiemy przemieszczanie się ludzi (indywidualnych osób lub grup ludzi), którego powodem nie jest ani praca zawodowa (dojazdy do pracy) ani zmiana miejsca zamieszkania (migracja). Cele tego przemieszczania się (turystyki) mogą być różne – wypoczynkowe, religijne, lecznicze lub inne.

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28
Rzym podbity przez barbarzyńców powoli całkowicie zamierał. Styl romański jest uprosz...
Badacz wlotów i upadków cywilizacji • 2020-06-11 21:16:11