Sektor usług i jego rola w rozwoju społeczno-gospodarczym świata

Usługa to każda czynność użytkowa, zaspokajająca określoną potrzebę klienta (osoba fizyczna lub instytucja), ale nie związana z produkcją dóbr materialnych. Wiele usług świadczone być może dzięki istnieniu infrastruktury, czyli np. dróg (infrastruktura techniczna), szkół i szpitali (infrastruktura społeczna), czy sieci sklepów. Usługi stanowią tzw. trzeci sektor gospodarki obok rolnictwa (z leśnictwem i rybołówstwem) oraz przemyslu (z budownictwem).

W Europejskiej Klasyfikacji Działalności gospodarczej wyróżnia się m.in.:
- usługi dla konsumentów – materialne (handel i naprawy, usługi noclegowe i gastronomiczne, transport pasażerski i łączność) i niematerialne (usługi edukacyjne, służbę zdrowia i opiekę społeczną, aktywność związaną z rekreacją, kulturą i sportem);
- usługi dla biznesu – transport i magazynowanie (usługi logistyczne i spedycyjne), obsługa nieruchomości, pośrednictwo finansowe, obsługa prawna usługi informatyczne, reklamowe, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i projektowych, usługi ochroniarskie i in.;
- usługi ogólnospołeczne – administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości, służby porządkowe, obrona narodowa.

Udział usług w wytwarzaniu produktu krajowego brutto średnio

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Usługi komunikacyjne - definicja - geografia

    Pod pojęciem komunikacja rozumiemy dział gospodarki narodowej umożliwiający od strony technicznej i organizacyjnej przemieszczanie (przewóz/przesył) ludzi, ładunków i energii, jak również przekazywanie informacji na odległość. Więcej »

  • Handel międzynarodowy na świecie - definicja, korzyści - geografia

    Handel należy do jednych z najstarszych form działalności gospodarczej człowieka. Polega on na wymianie towarów i usług na pieniądz (w epoce przed upowszechnieniem się pieniądza, a do pewnego stopnia również obecnie realizowano wymianę towar za towar, usługa za usługę lub usługa za towar – tzw.... Więcej »

  • Turystyka - definicja, czynniki rozwoju

    Pod pojęciem turystyka rozumiemy przemieszczanie się ludzi (indywidualnych osób lub grup ludzi), którego powodem nie jest ani praca zawodowa (dojazdy do pracy) ani zmiana miejsca zamieszkania (migracja). Cele tego przemieszczania się (turystyki) mogą być różne – wypoczynkowe, religijne,... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
ygtfytyf
• 2022-01-25 16:22:19
bardzo mi się podobała książka ,,Drzewo do samego nieba"
• 2022-01-24 12:21:34
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
Łatwiej z Pitagorasa niż z tak skomplikowanego wzoru
• 2022-01-23 10:30:13