Przemysł metalurgiczny na świecie

Jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu jest przemysł metalurgiczny. Do działalności przemysłu metalurgicznego zaliczane jest:
- wydobywanie rud metali (chociaż nie zawsze, zdarza się, że jako przemysł metalurgiczny rozumiemy tylko przerób tych rud),
- ich wstępna obróbka (gł. wzbogacanie rud),
- uzyskania z rud czystego metalu  oraz stopów metali (zajmuje się tym hutnictwo) poprzez spiekanie i wytop (obróbkę cieplną - pirometalurgię), ługowanie rud (hydrometalurgia) i elektrolizę stopionych rud metali – elektrometalurgię (m.in. pozyskiwanie aluminium i rafinacja, czyli oczyszczanie miedzi), współcześnie coraz większe znaczenie w produkcji metali ma przetapianie złomu,
- obróbka cieplna (odlewnie), plastyczna (kuźnie, walcownie) i obróbka skrawaniem w celu uzyskania produktów hutniczych o różnym kształcie i grubości.

Wydobycie i wytop metali znane były na długo przed rewolucją przemysłową, już w czasach przedhistorycznych (7-8 tys. lat temu). Wytop metali prowadzono aż do XVIII w. w zakładach o charakterze manufaktur.
Od dominującego w danym okresie w produkcji narzędzi metalu/stopu metalów pochodzą nazwy etapów rozwoju cywilizacji technicznej człowieka (epoka brązu, epoka żelaza).
Produkty

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Od rzemiosła do przemysłu - rozwój działalności przetwórczej

  Działalność przemysłowa nie jest pierwszym rodzajem działalności produkcyjnej nie związanej z rolnictwem. Rozwój przemysłu zapoczątkowany w połowie XVIII wieku był poprzedzony przez produkcję rzemieślniczą. Więcej »

 • Czynniki lokalizacji przemysłu - przykłady - geografia

  Właściwa lokalizacja zakładu przemysłowego pozwala ograniczyć koszty prowadzenia działalności produkcyjnej i/lub dystrybucji wytwarzanych wyrobów, a w efekcie zmaksymalizować zyski właściciela zakładu. Ta optymalna lokalizacja wynika bądź z wymogów procesów technologicznych stosowanych w... Więcej »

 • Przemysł paliwowo-energetyczny na świecie

  Przemysł paliwowo-energetyczny jest gałęzią przemysłu zajmującą się wydobyciem surowców energetycznych i ich przetwarzaniem na paliwa i energię elektryczną. Więcej »

 • Przemysł elektromaszynowy na świecie

  Przemysł elektromaszynowy (a w każdym razie niektóre jego branże) zaliczany jest do nowoczesnych gałęzi przemysłu, a stopień jego rozwoju jest wskaźnikiem poziomu rozwoju gospodarczego. W przemyśle elektromaszynowym wytwarzane produkty z reguły są znacznie przetworzone; produkcja tego przemysłu wymaga... Więcej »

 • Przemysł chemiczny na świecie

  Jedną z najważniejszych gałęzi współczesnego przemysłu jest przemysł chemiczny. Przemysł chemiczny jest kapitałochłonny, ale większość jego branży nie wymaga licznej siły roboczej – większość procesów technologicznych daje się więc łatwo zautomatyzować. Zakłady produkcyjne tego przemysłu... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
fajne
• 2022-05-21 18:27:45
Lol
• 2022-05-21 10:11:52
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01