Znaczenie badań prenatalnych

Badania prenatalne służą ocenie stanu płodu i jego prawidłowego rozwoju. Są przeprowadzane przede wszystkim w pierwszym trymestrze ciąży, gdy zachodzą najbardziej newralgiczne etapy rozwoju prenatalnego. Na ich podstawie można po pierwsze wykryć ciążę oraz określić jej mnogość, stan i położenie łożyska, zidentyfikować wady genetyczne płodu, a w późniejszych etapach jego ułożenie, co ma decydujący wpływ na formę porodu.

Do badań nieinwazyjnych zalicza się:

- analizę biochemiczną krwi matki - dzięki której można pośrednio monitorować przebieg ciąży,

- USG (ultrasonograf) - pozwala na  makroskopową ocenę stanu płodu,

Wśród badań inwazyjnych w diagnostyce prenatalnej stosuje się:

- amniopunkcję - polega na pobraniu za pomocą igły płynu owodniowego, który zawiera złuszczone komórki płodu. Na ich podstawie można wykonać badania genetyczne i określić kariotyp płodu, zbadać skład płynu owodniowego oraz aktywność enzymów. Dzięki amniopunkcji można wykryć choroby genetyczne płodu. Wykonywana jest między 13 a 15 tygodniem ciąży,

- biopsją kosmówki (trofoblastu) podobnie jak amniopunkcja polega na pobraniu materiału komórkowego (w tym przypadku próbki kosmków błony płodowej) przez nakłucie powłok brzusznych matki. Przy biopsji kosmków nie jest pobierany płyn owodniowy. Pozwala na diagnozę chorób genetycznych płodu. Można ją wykonać ok. 10 tygodnia ciąży,

- kordocenteza - polega na pobraniu za pomocą igły krwi z żyły pępowinowej. Dzięki analizie pobranego materiału można określić kariotyp płodu, wykryć choroby genetyczne, określić płeć, przeprowadzić analizę biochemiczną i gazometrię krwi. Pozwala na zdiagnozowanie infekcji wrodzonych i zakażeń wewnątrzmacicznych.

Polecamy również:

 • Narządy rozrodcze męskie – budowa i funkcje

  Układ rozrodczy męski zbudowany jest z: 1. zewnętrznych narządów płciowych: • prącie Prącie jest narządem kopulacyjnym umożliwiającym wprowadzenie nasienie do dróg rodnych kobiety. Składa się z korzenia, trzonu oraz żołędzi, który pokryty jest ruchomym fałdem skóry tzw.... Więcej »

 • Narządy rozrodcze żeńskie – budowa i funkcje

  Układ rozrodczy żeński zbudowany jest z: 1. wewnętrznych narządów płciowych: • jajniki Są to parzyste narządy o jajowatym kształcie i średnicy 3-5 cm. Położone są po obu stronach miednicy, przymocowane do macicy za pośrednictwem wiązadeł. Powierzchnia jajnika pokryta jest nabłonkiem... Więcej »

 • Rozwój prenatalny – etapy

  Okres prenatalny to czas trwający od zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik do momentu porodu. Dzielimy go na trzy zasadnicze fazy: • fazę jaja płodowego (zygoty) – trwa do końca trzeciego tygodnia • fazę zarodkową – trwa od czwartego do ósmego... Więcej »

 • Rozwój postnatalny – etapy rozwoju człowieka

  Okres noworodkowy (28 dni) obejmuje pierwszy miesiąc po porodzie,  w którym dziecko przystosowuje się do życia poza organizmem matki. Adaptacja dotyczy przed wszystkim zmian w sposobie oddychania, przyjmowania pokarmu oraz wydalania niestrawionych resztek. W tym czasie dziecko wykazuje małą... Więcej »

 • Metody antykoncepcji – rodzaje, skuteczność

  Pod pojęciem antykoncepcji rozumiemy podjęte sposoby, które mają na celu zapobiec zapłodnieniu. Metody antykoncepcji dzielmy na: 1. Naturalne: • rytmu płciowego – polega na wstrzemięźliwości seksualnej w czasie dni płodnych, odznacza się niską skutecznością u kobiet o... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
6
wiktor • 2021-10-18 15:41:04
H
Gg • 2021-10-18 14:05:21
4
Klau • 2021-10-18 14:05:00
xd
krfwi • 2021-10-18 12:48:23
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04