Rozwój postnatalny – etapy rozwoju człowieka

Okres noworodkowy (28 dni) obejmuje pierwszy miesiąc po porodzie,  w którym dziecko przystosowuje się do życia poza organizmem matki. Adaptacja dotyczy przed wszystkim zmian w sposobie oddychania, przyjmowania pokarmu oraz wydalania niestrawionych resztek. W tym czasie dziecko wykazuje małą aktywność przysypiając większość czasu (16-21 godzin), zazwyczaj budzi się tylko na karmienie. Zdrowy donoszony noworodek powinien ważyć około 3,5 kg i mierzyć w granicach 50 cm. W pierwszych dniach życia dziecko traci ok. 10% masy ciała, które jednak szybko odzyskuje.

Noworodek

Noworodek w godzinę po porodzie/Wojciech Pospiech (21.10.2005)/commons.wikimedia.org

Okres niemowlęcy (od 2 miesiąca do końca pierwszego roku życia) jest to czas, w którym następuje intensywny rozwój psychoruchowy. Dziecko stopniowa osiąga spionizowaną postawę ciała i uczy się manipulować przedmiotami. W 3 miesiącu niemowlak trzyma sztywno główkę, w 8 miesiącu samodzielnie siedzi, a w 9 zaczyna raczkować. Pod koniec okresu niemowlęcego dziecko stawia swoje pierwsze kroki. Około 6 miesiąca życia wyżynają się pierwsze ząbki. W pierwszym roku życia dziecko opanowuje także mowę. Początkowo (2-3 miesiąc) jest to głużenie, późnej (ok.6 miesiąca) gaworzenie, aż w końcu dziecko zaczyna wypowiadać swoje pierwsze proste słowa (najczęściej mama, tata, lala itp.) W okresie niemowlęcym następuje także rozwój emocjonalny dziecka, w którym zasadniczą rolę odgrywa matka lub opiekun, który spędza z dzieckiem najwięcej czasu.

Niemowlę
Niemowlę 

Okres wczesnego dzieciństwa (2-3 rok życia) jest to czas, w którym następuje dalszy rozwój psychoruchowy dziecka. Dziecko doskonali swoja motorykę i mowę. Uczy się samodzielnie ubierać i posługiwać przedmiotami codziennego użytku (np. łyżką, widelcem, kredkami, grzebieniem). Pod koniec 3 roku życia dziecko samodzielnie chodzi, biega, skacze, staje na palcach, jeździ na 3-kołowym rowerku, buduje wieżę z klocków. Potrafi nauczyć się krótkiego wierszyka, a w jego słowniku znajduje się około 1000-1500 słów. W tym okresie dziecko ma bardzo duże zapotrzebowanie na ruch, jednocześnie szybko się męczy. Nie potrafi na dłuższy czas skupić się na jednej czynności, potrzebuje dużo urozmaiconych zabaw. W tym czasie dziecko uczy się także kontrolować swoje potrzeby fizjologiczne.

Okres przedszkolny (4-6 rok życia) jest to czas, w którym następuje dalszy rozwój mowy. Dziecko uczy się opowiadać i prowadzić konwersacje. Często na tym etapie rozwoju dziecko miesza fikcję ze zdarzeniami realnymi, a gdy baruje mu słów tworzy neologizmy. W tym okresie następuje też rozwój zdolności manualnych, umiejętności szeregowania i klasyfikowania przedmiotów. Dziecko poszerza kręg swoich zainteresowań i zadaje dużo pytań. Uczy się kontrolować swoje emocje, nawiązuje też liczne kontakty społeczne, zwłaszcza z rówieśnikami. Uczy się wspólnej, zgodnej zabawy, która w tym czasie często ma charakter tematyczny.

Okres szkolny (7-12 rok życia) jest to trudny etap w życiu dziecka, w którym musi ono wcielić się w rolę ucznia. Jest to czas nauki czytania, pisania, liczenia, myślenia operacyjnego i przyczynowo-skutkowego. Dziecko w tym okresie uczy się samodzielności i odpowiedzialności za własne czyny. Jest to także czas zawierania pierwszych ważnych przyjaźni.

Okres dojrzewania (12-20 rok życia) jest to czas, w którym następują gwałtowne zmiany w rozwoju fizycznym, psychicznym i emocjonalnym. W tym okresie następuje gwałtowny wzrost i zmiana budowy ciała, która wiąże się z osiągnięciem dojrzałości płciowej. Dorastający człowiek napotyka na wiele problemów związanych ze zmianami jakie zachodzą w jego życiu (m.in. mutacja u chłopców, miesiączka u dziewczyn, zmiany skórne, wzmożona potliwość). Często młodzież nie akceptuje swojego wyglądu i ma wahania nastroju. W tym okresie pojawia się też zainteresowanie płcią przeciwną i pierwsze zawody miłosne.

Okres dojrzałości (20-60 roku życia) jest to okres, w którym człowiek osiąga dojrzałość społeczną, rozumianą jako gotowość do podejmowana różnych ról społecznych – pracownika, małżonka, rodzica. W tym czasie człowiek skupia się na zapewnieniu bytu sobie i rodzinie, pogłębia więzi społeczne, realizuje swoje pasje. W tym okresie często zachodzą duże zmiany w osobowości człowieka związane ze zmianą dotychczasowych  priorytetów.

Okres starzenie się (od ok. 60 roku życia) jest to okres, który umownie zaczyna się wraz z przejściem na emeryturę. Może on mieć różny przebieg w zależności od stanu zdrowia oraz aktywności podejmowanej przez człowieka. W tym czasie następuje osłabienie sprawności fizycznej, a niekiedy i psychicznej. Wzrasta podatność na choroby, utrudnione jest także ich leczenie. 

Polecamy również:

 • Narządy rozrodcze męskie – budowa i funkcje

  Układ rozrodczy męski zbudowany jest z: 1. zewnętrznych narządów płciowych: • prącie Prącie jest narządem kopulacyjnym umożliwiającym wprowadzenie nasienie do dróg rodnych kobiety. Składa się z korzenia, trzonu oraz żołędzi, który pokryty jest ruchomym fałdem skóry tzw.... Więcej »

 • Narządy rozrodcze żeńskie – budowa i funkcje

  Układ rozrodczy żeński zbudowany jest z: 1. wewnętrznych narządów płciowych: • jajniki Są to parzyste narządy o jajowatym kształcie i średnicy 3-5 cm. Położone są po obu stronach miednicy, przymocowane do macicy za pośrednictwem wiązadeł. Powierzchnia jajnika pokryta jest nabłonkiem... Więcej »

 • Rozwój prenatalny – etapy

  Okres prenatalny to czas trwający od zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik do momentu porodu. Dzielimy go na trzy zasadnicze fazy: • fazę jaja płodowego (zygoty) – trwa do końca trzeciego tygodnia • fazę zarodkową – trwa od czwartego do ósmego... Więcej »

 • Metody antykoncepcji – rodzaje, skuteczność

  Pod pojęciem antykoncepcji rozumiemy podjęte sposoby, które mają na celu zapobiec zapłodnieniu. Metody antykoncepcji dzielmy na: 1. Naturalne: • rytmu płciowego – polega na wstrzemięźliwości seksualnej w czasie dni płodnych, odznacza się niską skutecznością u kobiet o... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58