Terapia genowa – definicja, zastosowanie, wady i zalety

Terapia genowa to metoda leczenia chorób genetycznych, która ma na celu zniesienie niepożądanych efektów wywołanych przez mutacje. Polega na wprowadzeniu do komórek pacjentów prawidłowo działających genów w miejsce genów zmutowanych lub kopi genów w miejsce brakujących lub mało wydajnych genów. W niektórych przypadkach terapia genowa polega na inaktywacji genów, których działanie prowadzi do powstania białek będących źródłem choroby. Aby zahamować ekspresję określonych genów stosuje się niekodujące fragmenty DNA i RNA, antysensowne oligonukleotydy, czy rybozymy.

Terapia genowa może dotyczyć komórek rozrodczych lub somatycznych. W pierwszym przypadku uzyskany efekt terapeutyczny jest przekazywany następnym pokoleniom. W drugim natomiast, ponieważ leczenie obejmuje komórki ciała, uleczona zostaje konkretna osoba. Sama zaś choroba dziedziczy się, gdyż zdrowy pacjent wciąż posiada wadliwy gen. Obecnie ze względów etycznych manipulacje terapeutyczne prowadzone są wyłącznie w obszarze komórek somatycznych.

Sposoby wprowadzanie materiału genetycznego do komórek pacjenta:

ex vivo – od pacjentów pobiera się komórki i hoduje w specjalnych pożywkach w laboratorium; następnie dokonuje się transfekcji, czyli do komórek tych wprowadza się materiał genetyczny (DNA lub RNA) z „leczniczym genem” i tak zmodyfikowane komórki podaje się z powrotem pacjentowi;
in vivo – materiał genetyczny jest bezpośrednio przekazywany pacjentowi do układu krwionośnego lub do konkretnej tkanki, czy narządu (materiał genetyczny jest wstrzykiwany np. do mięśni szkieletowych lub mięśnia sercowego);

Przy wprowadzaniu genów terapeutycznych do komórek chorego wykorzystuje się zazwyczaj wektory wirusowe, w tym najczęściej retrowirusy i adenowirusy, które pozbawiane są chorobotwórczych genów. Mniej wydajnym i rzadziej stosowanym sposobem transferu genów jest  nagi DNA pochodzenia bakteryjnego (mający najczęściej postać kolistych plazmidów) lub DNA połączony z jakimś nośnikiem np. lipidowym.

Terapie genowa wciąż w dużej mierze pozostaje metodą eksperymentalną i choć w  leczeniu niektórych chorób (np. niedobór odporności) przynosi zamierzone rezultaty to wciąż istnieje poważne ryzyko wystąpienia różnych efektów ubocznych.

Polecamy również:

 • Enzymy restrykcyjne – definicja, zastosowanie

  Enzymy restrykcyjne inaczej zwane restryktazami są to endonukleazy, które naturalnie obecne są w komórkach bakterii. Ich zadaniem jest ochrona komórki gospodarza przed wniknięciem obcego DNA np. bakteriofagów. Mają one bowiem zdolność przecinania cząsteczek DNA w obszarach... Więcej »

 • Klonowanie DNA – definicja, etapy, zastosowanie

  Klonowanie DNA jest to techniką, która polega na powieleniu wyizolowanych sekwencji DNA zawierających konkretny gen lub geny. Fragmenty DNA dawcy przed wprowadzenie do komórki biorcy muszą zostać połączone z specjalnym nośnikiem tzw. wektorem. W procesie klonowania DNA niezbędne... Więcej »

 • Organizmy transgeniczne – definicja, przykłady, wady i zalety

  Zgodnie z dyrektywą UE „organizmy, inne niż organizm człowieka, w których materiał genetyczny został zmieniony z wykorzystaniem technik inżynierii genetycznej w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych, na skutek krzyżowania i/lub naturalnej rekombinacji to GMO (organizmy... Więcej »

 • Klonowanie organizmów – definicja, metody, wady i zalety

  Klonowanie organizmów to proces, który polega na tworzeniu kopi oryginału, a więc organizmu o takiej samej informacji genetycznej. Wyróżniamy dwa zasadnicze rodzaje klonowania: • poziome – polega na rozdzieleniu równocennych komórek zarodka,... Więcej »

 • Elektroforeza DNA

  Elektroforeza jest techniką rozdziału cząstek np. DNA w porowatym żelu elektroforetycznym pod wpływem pola elektrycznego. Cząsteczka DNA posiada ujemnie naładowane reszty fosforanowe, dzięki którym w żelu przemieszcza się w kierunku elektrody dodatniej. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
xd
• 2024-04-16 17:58:56
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24