Organizmy transgeniczne – definicja, przykłady, wady i zalety

Zgodnie z dyrektywą UE „organizmy, inne niż organizm człowieka, w których materiał genetyczny został zmieniony z wykorzystaniem technik inżynierii genetycznej w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych, na skutek krzyżowania i/lub naturalnej rekombinacji to GMO (organizmy zmodyfikowany genetycznie)”.

Organizmy te mają w swoim genomie tzw. transgeny, czyli geny pochodzące z innego organizmu, dlatego nazywam je też organizmami transgenicznymi. Organizmy transgeniczne otrzymuje się przy użyciu dwóch zasadniczo odmiennych metod. W pierwszej z nich wykorzystuje się wektory takie jak wirusy, czy plazmidy bakterii, przy pomocy których przenosi się konkretne geny. W drugiej natomiast materiał genetyczny jest bezpośrednio przekazywany biorcy przy zastosowaniu różnych metod np. elektroporacji, mikrowstrzeliwania, mikroiniekcji.

Każdy organizm modyfikowany genetycznie jest GMO, ale nie każde GMO jest organizmem transgenicznym. Staje się nim tylko wtedy gdy zostanie do modyfikowanego organizmu wprowadzony obcy gen.

 Genetycznie modyfikowana mysz
 Genetycznie modyfikowana mysz 

Modyfikacje genetyczne mają na celu:

• wyprodukowanie roślin odpornych na owady, bakterie, wirusy, grzyby i herbicydy;
• wyprodukowanie roślin lepiej dostosowanych do niekorzystnych warunków środowiskowych;
• wyprodukowanie roślin o lepszych walorach jakościowych (odżywczych, smakowych, zapachowych) i ilościowych (większe rozmiary);
• uzyskanie zwierząt odpornych na choroby i posiadających pożądane cechy;
• wykorzystanie organizmu zwierząt, jako miejsca do produkcji białek o znaczeniu leczniczym;

Za i przeciw GMO:

Za:
• uzyskanie roślin odpornych na niekorzystne warunki środowiska (np. ziemniaki odporne na mróz), szkodniki (np. ziemniaki odporne na stonkę ), wirusy (np. kalafior odporny na wirus mozaiki), herbicydy (np. kukurydza);
• uzyskanie roślin o cechach pożądanych przez konsumentów – zwiększenie trwałości (np. pomidory), podwyższenie jakości odżywczej (soja, „złoty ryż”), poprawa smaku (np. ogórki) itp.
• zwiększenie plonów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji;
• zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin (względy ekonomiczne i ekologiczne – ochrona zwierząt żywiących się roślinami);
• produkcja białek leczniczych (np. erytropoetyny wykorzystywanej w leczeniu anemii) w organizmach transgenicznych zwierząt (głownie bydła);
• uzyskanie zwierząt o cechach mających znaczenie w hodowli np. szybko rosnące świnie, czy krowy produkujące duże ilości mleka;

Przeciw:
• stopniowy zanik bioróżnorodności;
• powstanie „superchwastów”, czyli chwastów, które po przejęciu genów roślin zmodyfikowanych będą odporne na herbicydy;
• możliwość uzyskania odporności na antybiotyki przez organizmy żyjące w przewodzie pokarmowym osób żywiących się GMO;
• możliwość wystąpienia alergii i osłabienia odporności u osób spożywających żywność modyfikowaną genetycznie;
• wytępienie pożytecznych owadów;

Polecamy również:

 • Enzymy restrykcyjne – definicja, zastosowanie

  Enzymy restrykcyjne inaczej zwane restryktazami są to endonukleazy, które naturalnie obecne są w komórkach bakterii. Ich zadaniem jest ochrona komórki gospodarza przed wniknięciem obcego DNA np. bakteriofagów. Mają one bowiem zdolność przecinania cząsteczek DNA w obszarach... Więcej »

 • Klonowanie DNA – definicja, etapy, zastosowanie

  Klonowanie DNA jest to techniką, która polega na powieleniu wyizolowanych sekwencji DNA zawierających konkretny gen lub geny. Fragmenty DNA dawcy przed wprowadzenie do komórki biorcy muszą zostać połączone z specjalnym nośnikiem tzw. wektorem. W procesie klonowania DNA niezbędne... Więcej »

 • Klonowanie organizmów – definicja, metody, wady i zalety

  Klonowanie organizmów to proces, który polega na tworzeniu kopi oryginału, a więc organizmu o takiej samej informacji genetycznej. Wyróżniamy dwa zasadnicze rodzaje klonowania: • poziome – polega na rozdzieleniu równocennych komórek zarodka,... Więcej »

 • Terapia genowa – definicja, zastosowanie, wady i zalety

  Terapia genowa to metoda leczenia chorób genetycznych, która ma na celu zniesienie niepożądanych efektów wywołanych przez mutacje. Polega na wprowadzeniu do komórek pacjentów prawidłowo działających genów w miejsce genów zmutowanych lub kopi... Więcej »

 • Elektroforeza DNA

  Elektroforeza jest techniką rozdziału cząstek np. DNA w porowatym żelu elektroforetycznym pod wpływem pola elektrycznego. Cząsteczka DNA posiada ujemnie naładowane reszty fosforanowe, dzięki którym w żelu przemieszcza się w kierunku elektrody dodatniej. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43