Neokonserwatyzm - jako ideologia polityczna, założenia, przedstawiciele

Neokonserwatyzm – definicja

Neokonserwatyzm to nurt społeczno-polityczny, który powstał w latach 70. i 80. XX wieku Stanach Zjednoczonych w odpowiedzi na radykalizm lewicy oraz ruchy społeczne i polityczne lat 60., nawiązujący wybiórczo do konserwatyzmu. Założycielami neokonserwatyzmu byli przede wszystkim intelektualiści, wywodzący się ze skrajnej lewicy, których poglądy z czasem zaczęły ewoluować ku centrum.

Neokonserwatyzm – założenia

Przeciwnicy komunizmu (skrajne nastawienie antysowieckie), który zagrażał podstawom ładu kulturowo-politycznego USA oraz „kontrkulturowej” ideologii Nowej Lewicy.

Podkreślają ogromne znaczenie patriotyzmu, wspólnoty lokalnej dla prawidłowego rozwoju społeczeństwa, nawołują do poszanowania tradycji, zachowania ciągłości kulturowej oraz wartości moralnych. Dosyć wyraziście krytykują działania zmierzające do destrukcji systemu edukacji, która powinna stać na wysokim poziomie.

Neokonserwatyści są zwolennikami niektórych założeń kapitalizmu i wartości, na których się on opiera, ponieważ można na jego podstawach zbudować państwo dobrobytu, które nie będzie państwem nadopiekuńczym a państwem zabezpieczenia socjalnego. Dla neokonserwatystów najlepszym

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
Who NOŁŚ
• 2022-01-26 20:27:13
bardzo mi się podobała książka ,,Drzewo do samego nieba"
• 2022-01-24 12:21:34
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
Łatwiej z Pitagorasa niż z tak skomplikowanego wzoru
• 2022-01-23 10:30:13