Charles de Gaulle - biografia, poglądy

Charles de Gaulle – biografia

Charles Andre Joseph Marie de Gaulle – ten francuski mąż stanu przyszedł na świat w Lille 22 listopada 1890 r., wychowywał się w katolickiej, inteligenckiej i patriotycznej rodzinie szlacheckiej. Jego ojciec był profesorem historii, tradycjonalistą, zwolennikiem monarchii i w takim duchu wychował syna. Po ukończeniu liceum Charles de Gaulle, swoje życie związał z armią, w 1912 r. ukończył studia w Akademii Wojskowej Saint-Cyr.

Brał czynny udział w walkach podczas I wojny światowej, był trzykrotnie ranny, zaś w słynnej bitwie pod Verdun został wzięty do niewoli niemieckiej, podczas której poznał rosyjskiego oficera Michaiła Tuchaczewskiego. Po wojnie zaciągnął się do 5. Pułku Strzelców Polskich i razem z nim przybył do Polski, gdzie szkolił żołnierzy. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, za co otrzymał Krzyż Walecznych. Po powrocie do swojej ojczyzny rozpoczął się  szybki rozwój jegokariery w wojskowości. Wykładał historię wojskowości, pisał książki z zakresu wojskowości, dotyczyły głównie konieczności wprowadzenia reform w armii. W 1937 r. awansował do rangi pułkownika, został dowódcą pierwszego pułku pancernego stacjonującego w Metzu.

W 1940 r. już jako generał zostaje na krótko wiceministrem obrony narodowej. Był przeciwnikiem rokowań z Niemcami, toteż po kapitulacji Francji udał się do Londynu, by stamtąd kontynuować walkę z Niemcami. Stanął na czele Komitetu Wolnej Francji, który został przemianowany w 1943 roku na Francuski Komitet Wyzwolenia Narodowego, a ten w 1944 r. przekształcono na Tymczasowy Rząd Republiki Francuskiej, z de Gaullem jako premierem. W 1945 r. Komisja Konstytucyjna ograniczyła władzę prezydencką, niechętny rządom partyjnym i ich posunięciom politycznym, de Gaulle w styczniu 1946 r. rozwiązał partię i wycofał się z życia politycznego, powrócił jednak do niego w bardzo napiętym dla Francji roku 1958. Podjął się misji tworzenia nowego rządu, a po uchwaleniu konstytucji 4 października 1958 r., która przywracała silną pozycję szefowi państwa, został w wyborach pośrednich wybrany prezydentem V Republiki. Ponownie wybrany na to stanowisko, pełnił je do 1969 roku.

Jako prezydent wzmocnił Francję wewnętrznie, mocno włączył się w projekt budowy niezależnej i silnej militarnie (w tym także posiadania własnej bomby atomowej) Republiki Francuskiej. Podobnie na arenie międzynarodowej, starał się przywrócić Francji pozycję mocarstwa. Doprowadził do pojednania francusko-niemieckiego. W celu osłabienia dominacji amerykańskiej w Europie, wycofał wojska francuskie ze struktur wojskowych NATO, nie opuszczając przy tym struktur cywilnych. Doprowadziło to do ewakuacji z Paryża Kwatery Głównej NATO. W 1963 roku po wielu wcześniejszych konfliktach przyznał niepodległość Algierii. Wspierał odśrodkowe dążenia państw satelickich do dezintegracji bloku komunistycznego, zachęcał także narody Ameryki Łacińskiej do walki o niepodległość. Krytykował Izrael za wywołanie wojny sześciodniowej oraz potępił działania Amerykanów w Wietnamie. W kwietniu 1969 r., po referendum dotyczącym Senatu, przed zakończeniem kadencji ustąpił z urzędu, półtora roku później w listopadzie 1970 r. zmarł w swojej posiadłości Colombey-les-Deux-Églises.

Charles de Gaulle – poglądy

Charles de Gaulle był zatwardziałym antyfaszystą i przeciwnikiem komunistycznej ideologii. Jego poglądy były połączeniem społecznej nauki Kościoła Katolickiego, monarchii absolutnej oraz niektórych cech demokracji. W kwestiach gospodarczych, czerpał z teorii ekonomicznej J.M. Keynesa, szczególnie z zasady partycypacji, ponadto połączył interwencjonizm z zasadami wolnego rynku. Uważał, że państwowe powinny być przedsiębiorstwa kluczowe dla gospodarki, jednocześnie należało pobudzać inwestycje prywatne, zaś obywatele powinni mieć zapewnione prawo do pracy i podstawowej opieki społecznej.

Był zwolennikiem silnej władzy wykonawczej, według niego prezydent powinien mieć większą władzę niż parlament, władzę swoją opierać na autorytecie zdobytym w narodzie. Miał przeświadczenie o szczególnej misji Francji, jej wielkości, dlatego chciał przywrócić jej pozycję mocarstwa. Nie był jednak zwolennikiem imperializmu, według de Gaulle’a silne państwo powinno być oparte na stabilnej polityce wewnętrznej i jedności narodu. Z kolei kontynent europejski widział jako wspólnotę narodów, Europę Państw, w której każde państwo zachowuje swą suwerenność, tożsamość, współpracując na polu gospodarczym.

Polecamy również:

 • Edmund Burke - biografia, poglądy, dzieła

  Edmund Burke urodził się 12 stycznia 1729 roku w Dublinie, ojciec był poważanym prawnikiem, protestantem, matka z kolei wywodziła się z katolickiej rodziny Nagelów. Po ukończeniu Trinity College w Dublinie przeniósł się w 1750 r. do Londynu, gdzie związał się ze stronnictwem wigów. W... Więcej »

 • Eric Voegelin - biografia, poglądy, dzieła

  Eric Voegelin - jeden z najwybitniejszych historyków filozofii starożytnej w XX w., znany filozof polityki, religii i cywilizacji, urodził się 3 stycznia 1901 roku w Kolonii, zmarł zaś 19 stycznia 1985 roku w Stanford w Stanach Zjednoczonych. Więcej »

 • Leo Strauss - biografia, poglądy, dzieła

  Leo Strauss – znany myśliciel polityczny, jeden z największych nauczycieli filozofii politycznej. Urodził się 20 września 1899 roku w Kirchhein w Hesji-Marburg, w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej. Uczęszczał do słynnego Gimnazjum Philippinum w Marburgu, które afiliowano do Uniwersytetu... Więcej »

 • Roger Scruton - biografia, poglądy, dzieła

  Roger Scruton – brytyjski pisarz, filozof, kompozytor, jeden z bardziej znanych współczesnych krytyków społecznych i teoretyków konserwatyzmu. Więcej »

 • Winston Churchill - biografia, poglądy

  Winston Leonard Spencer Churchill – (ur. 30 listopada 1847 roku w Blenheim Palace, zmarł 24 stycznia 1965 roku w Londynie). Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków brytyjskich. Pochodził ze znanej arystokratycznej rodziny, jego ojciec Randolph był politykiem należącym do Partii Konserwatywnej,... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43