Rodzaje konfliktów społecznych

Konflikty społeczne to szerokie pojęcie, dlatego też istnieje wiele jego rodzajów. Najbardziej znanymi konfliktami są te o charakterze wewnętrznym, interpersonalnym, wewnątrzgrupowym, międzygrupowym, międzynarodowym oraz te mające zasięg globalny.

Konflikt wewnętrzny

Konflikt wewnętrzny – dochodzi do niego, gdy pojawiają się dwie niezgodne ze sobą wartości, równie atrakcyjne dla danej jednostki. Wybór jest trudny, bardzo często między dobrem a złem. Powodują je również sprzeczne informacje od osób trzecich (rodziców, szefa). Utrzymujący się długotrwale wewnętrzny konflikt, może zaburzać funkcjonowanie jednostki w grupie, a w skrajnych przypadkach prowadzić do wycofania się z życia społecznego.

Konflikt interpersonalny

Konflikt interpersonalny – to konflikt występujący pomiędzy dwiema lub większą liczba osób, spowodowany jest najczęściej wskutek sprzeczności interesów, odmiennych poglądów, celów poszczególnych osób. Pojawia się niezdrowa rywalizacja o pozycję czy przywileje w danej grupie.

Konflikt wewnątrzgrupowy

Konflikt wewnątrzgrupowy – dochodzi do niego, w momencie, gdy część przedstawicieli danej grupy występuje przeciwko przyjętym normom, zasadom lub hierarchii panującej w danej grupie. Zdarza się że normy panujące w grupie są łamane celowo, z przyczyn egoistycznych. Prowadzi to do dezintegracji, destabilizacji grupy, powstawania walczących ze sobą obozów. Nie jest to jednak zasada, konflikt wewnątrzgrupowy może bowiem nieść pozytywne skutki.

Konflikt międzygrupowy

Konflikt międzygrupowy – to występująca między dwoma lub kilkoma grupami sprzeczność działań lub interesów.

Konflikt międzynarodowy

Konflikt międzynarodowy – ten rodzaj konfliktu, który występuje pomiędzy dwoma lub większa liczbą państw. Bardzo często w skutek powstałego konfliktu dochodziło do walki zbrojnej, niosącej wiele ofiar po jednej i drugiej stronie. Współcześnie znacznie częściej mają charakter gospodarczy (walka toczy się o rynek zbytu, zasoby naturalne) lub ekonomiczny.

Konflikt globalny

Konflikt globalny – globalizacja, czyli proces mający na celu integrację świata, jest już sama w sobie czynnikiem konfliktogennym, ma bowiem zwolenników jak i przeciwników. Nie jest jednak jedynym czynnikiem, cały świat, bez względu na granice, posiada obszary wspólne. Jest nim m.in. środowisko, to dobro ponadpaństwowe, dlatego też troska o wspólne dobro jednoczy narody i państwa, ale niesie także konflikty, nie zawsze bowiem wizja zarządzania jest taka sama między państwami, czy kontynentami. Ponadto, nadmierna eksploatacja lub niewłaściwe zarządzanie zasobami naturalnymi jednego z państw, prowadzić może do naruszenia ekosystemu całego świata (podobnie katastrofy ekologiczne). Dlatego też tak często dochodzi do konfliktów na tle ekologicznym.

Kolejnym obszarem konfliktogennym, który ma charakter globalny, jest kultura. Odmienność kultur, chęć dominacji lub obrona jednej z nich, prowadzić może to nieporozumień. Podobnie się rzecz ma z wyznaniami religijnymi i światopoglądowymi. Nadmiernie ekspansywny charakter gospodarczy zamożniejszych krajów, wyzysk również nieść ze sobą poważne zagrożenia.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-02-25 18:12:20
Smog to taki cichy zabójca, którego niekiedy nie widzimy, a negatywnie oddziałuje na na...
• 2024-02-25 18:02:05
.
• 2024-02-24 12:28:53
Dziękuję za szczegółowy wykaz wraz z opisem.
• 2024-02-23 13:00:06
okokok
• 2024-02-22 15:33:45