Ład społeczny - definicja, czynniki kształtujące - WOS

Najprościej ład społeczny można określić jako porządek panujący w społeczeństwie, zachowany dzięki ustaleniu i respektowaniu pewnych zasad, wartości i norm. To jednak nie jedyna definicja tegoż pojęcia, mówi się również, iż ład społeczny to „spokój w stosunkach pomiędzy grupami społecznymi” bądź „dążenie do uporządkowania życia społecznego poprzez wartości, normy i postawy”.

Bez względu na to, którą z powyższych definicji przyjmiemy za najlepszą, należy stwierdzić, że funkcjonowanie jakiejkolwiek społeczności bez uwzględnienia ładu społecznego jest niemalże nieosiągalne. Porządek społeczny to konstytutywny element stabilizacji społecznej. Bez niego następuje dezintegracja zbiorowości, mogąca doprowadzić do rozpadu więzi pomiędzy członkami i rozpadu grupy.

Najważniejszymi elementami tworzącymi ład społeczny są: prawo, moralność, religia oraz tradycja – one w największym stopniu wyznaczają zasady funkcjonowania społeczności, są źródłami norm i wartości, tym samym tworzą fundamenty porządku społecznego i regulują stosunki między członkami wspólnot. Wśród bardziej szczegółowych komponentów ładu społecznego możemy wymienić m.in.: pozytywne więzi między członkami społeczności, hierarchia wartości i norm powszechnie akceptowanych przez zbiorowość, współpraca oraz sprawiedliwy podział obowiązków, zdolność porozumiewania się, racjonalizacja zarządzania wspólnymi dobrami oraz organizacja aktywności społecznej.

Odwrotnością porządku społecznego jest konflikt społeczny.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14
Bardzo pomogło mi w zadaniu domowym
• 2024-02-18 10:48:52