Mediacje - definicja, rodzaje, reguły - WOS

Istnieje wiele sposobów rozwiązywania konfliktów – jednym z częściej stosowanych jest mediacja, czyli próba osiągnięcia porozumienia między stronami przy udziale bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej, która pełni rolę mediatora (pośrednika próbującego wypracować ze stronami najlepsze rozwiązanie). Mediator jest jedynie moderatorem dyskusji – stara się pomóc w dojściu do satysfakcjonującego obie strony rozwiązania, natomiast nie narzuca swojej woli, musi zachować bezstronność.

Mediacje są sposobem rozwiązywania konfliktów na wielu płaszczyznach, nie ograniczają się tylko do sfery konfliktów rodzinnych czy towarzyskich, stosuje się je z powodzeniem także na płaszczyźnie prawnej, firmowej, gospodarczej czy administracyjnej, zatem zastosowanie mediacji ma niemalże uniwersalny charakter.

Przystępując do mediacji strony muszą pamiętać o zasadach obowiązujących podczas takiego procesu. Wyszczególnionych zostało 5 reguł mediacji: 1. poufność, 2. dobrowolność, 3. neutralność mediatora, 4. bezstronność mediatora, 5. niezależność i wolność stron w wypracowywaniu rozwiązania. Nie są to jedyne cechy mediacji, warto zaznaczyć, iż ten typ rozwiązywania konfliktów powinien również odznaczać się tym, że jest to postępowanie o charakterze nieformalnym i prywatnym, podczas którego powinna zostać wytworzona pozytywna atmosfera, opierająca się przede wszystkim na wzajemnym szacunku i poczuciu bezpieczeństwa. Ponadto istotą mediacji jest również niewymuszanie rozwiązań oraz poczucie satysfakcji każdej ze stron.

Najczęściej wymienia się trzy podstawowe rodzaje mediacji:

1. mediacja klasyczna (mediator pełni rolę pomocnika w rozmowach), 2. mediacja wahadłowa (stosowana w sprawach gospodarczych) oraz mediacja ewaluatywna, przy czym ta ostatnia jest przez niektórych badaczy podważana ze względu na to, iż w jej założeniu to mediator postuluje rozwiązanie.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-02-25 18:12:20
Smog to taki cichy zabójca, którego niekiedy nie widzimy, a negatywnie oddziałuje na na...
• 2024-02-25 18:02:05
.
• 2024-02-24 12:28:53
Dziękuję za szczegółowy wykaz wraz z opisem.
• 2024-02-23 13:00:06
okokok
• 2024-02-22 15:33:45