Zakon kamedułów - historia, reguła, opis

Kameduli (Kongregacja Eremitów Kamedułów Góry Koronnej; skrót EC) to kontemplacyjny zakon katolicki o jednej z najbardziej rygorystycznych reguł wśród instytutów życia konsekrowanego (obok trapistów i kartuzów). Mnichów obowiązuje ścisła klauzura. Dodatkowo kameduli oprócz trzech podstawowych ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, przysięgają również poprawę obyczajów i stałość w kongregacji.

Początki kamedułów sięgają XI w.  i działalności św. Romualda z Rawenny, który – bazując na bogatej tradycji wschodnich kolonii pustelniczych i regule św. Benedykta – założył kilkanaście eremów-pustelni  w całej Italii. Najbardziej znanym klasztorem stał się klasztor we  miejscowości Camaldoli, od której to pochodzi sama nazwa „kameduli”.

Zakonników z nowopowstających wspólnot obowiązywała szczególna asceza. Regułę konwentu ułożył kolejny przeor Camaldoli, bł. Rudolf. Na jej podstawie życie mnichów miała wypełniać modlitwa, praca, studiowanie Biblii, umartwianie i samotność.

W XVI. w. do wspólnoty w Camaldoli dołączył Paweł Justiniani, gdzie przebywał przez 10 lat. Kiedy został przełożonym klasztoru, postanowił zreformować zakon ku ściślejszemu przestrzeganiu pierwotnej reguły kamedulskiej. Jego działania skończyły się niepowodzeniem, pomimo wsparcia ze strony papieża. Wówczas opuścił on wspólnotę z kilkoma towarzyszami i w 1520 r. założył nowy erem w Monte Cucco w Umbrii. Wspólnota przyjęła nazwę Towarzystwa św. Romualda, przemianowaną później na Kongregację Eremitów Kamedułów Góry Koronnej, i została oparta na Regule Życia Pustelniczego autorstwa Justiniania. W Polsce kameduli są od 1603 r.

W Regule Życia Pustelniczego bł. Paweł Justiniani położył szczególny nacisk na potrzebę oderwania się od świata, wagę ciszy, samotności i kontemplacji, zgodnie z myślą: „Żyć sam na sam z Bogiem i żyć dla Boga samego”. Do dziś eremy kamedulskie składają się z szeregu domków-cel, w których pojedynczo mieszkają mnisi, zbierając się tylko razem na Mszy Świętej i Liturgii Godzin. Siedziby klasztorne lokalizowane są z dala od ludzkich osiedli. Zakonnicy przez cały czas zachowują milczenie rozmawiając jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne i to na uboczu i półgłosem.

Kameduli nie utrzymują kontaktu ze światem zewnętrznym. Jedyną działalnością apostolską prowadzoną przez zakon jest przyjmowanie mężczyzn na zamknięte rekolekcje. Również celebracje liturgiczne kamedułów są uboższe: Liturgia Godzin sprawowana jest z wyłączeniem śpiewu, natomiast podczas nabożeństw nie używa się organów. Zakonnicy nie mają radia, telewizji, urlopów, nie praktykuje się odwiedzin u rodziny. Kamedułom nie wolno również przyjmować potraw mięsnych. Mnisi noszą charakterystyczne białe habity.

Współcześnie Kameduli Góry Koronnej posiadają 9 eremów zamieszkiwanych przez ok. 60 mnichów. Ich wspólnoty znajdują się we Włoszech, w Polsce (Kraków-Bielany, Bieniszew), w Hiszpanii, USA, Kolumbii i Wenezueli. 

Polecamy również:

 • Zakon benedyktynów - historia, działalność, habit - opis

  Benedyktyni (Zakon Świętego Benedykta; łac. Ordo Sancti Benedicti, stąd skrót: OSB) to zgromadzenie zakonne, którego założycielem był św. Benedykt z Nursji (480-ok.550). Oficjalnie powstało w 529 r. Do pierwszych ośrodków należały klasztory w Subiaco. Więcej »

 • Zakon cystersów - historia, działalność, opis

  Zakon Cystersów (łac. Sacer Ordo Cisterciensis) to katolicki zakon mniszy założony przez św. Roberta z Molesmes w 1098 r. we Francji. Wyodrębnił się on z zakonu benedyktynów – św. Robert, dążąc do odnowy życia klasztornego w duchu pierwotnej reguły, zdecydował się utworzyć nowe opactwo... Więcej »

 • Zakon franciszkanów - historia, zasady, działalność - opis

  Zakon franciszkański, a właściwie Zakon Braci Mniejszych (Ordo Fratrum Minorum; skrót OFM), został założony w 1209 r. przez św. Franciszka z Asyżu. Było to od początku zgromadzenie zaliczane do katolickich zakonów żebraczych, czyli takich, które utrzymują się z jałmużny. Więcej »

 • Zakon Braci Mniejszych Kapucynów - historia, działalność, opis

  Kapucyni (pełna nazwa: Zakon Braci Mniejszych Kapucynów; skrót: OFMCap) należą do rodziny zakonów franciszkańskich, czyli takich, które za swojego założyciela uważają św. Franciszka z Asyżu. Wyodrębnili się w XVI wieku. Więcej »

 • Zakon dominikanów - historia, zasady, charyzmat - opis

  Zakon dominikanów (czyli Zakon Kaznodziejski, Zakon Braci Kaznodziejów, łac. Ordo Fratrum Praedicatorum, skrót: OP) to zakon katolicki, który powstał w 1206 r. w południowej Francji z inicjatywy hiszpańskiego duchownego, św. Dominika Guzmana (od jego imienia zgromadzenie wzięło... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 4 =
bober1
2019-02-03 17:06:31
to wynik
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43