Zakon dominikanów - historia, zasady, charyzmat - opis

Zakon dominikanów (czyli Zakon Kaznodziejski, Zakon Braci Kaznodziejów, łac. Ordo Fratrum Praedicatorum, skrót: OP) to zakon katolicki, który powstał w 1206 r. w południowej Francji z inicjatywy hiszpańskiego duchownego, św. Dominika Guzmana (od jego imienia zgromadzenie wzięło dzisiejszą nazwę). Został zatwierdzony oficjalnie przez papiestwo w 1216 r. bullą Religiosam vitam Honoriusza III. W Polsce zakon dominikanów pojawił się ok. 1220 r.

Zakon Kaznodziejski składa się, podobnie jak zakon franciszkanów (Braci Mniejszych) z trzech gałęzi: pierwsza gałąź to Bracia Zakonu Kaznodziejskiego (zgromadzenie męskie), drugą gałąź stanowią Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego, trzecią zaś częścią są osoby świeckie, czyli tercjarze.

Głównym celem Zakonu Kaznodziejskiego było od początku głoszenie słowa Bożego i praca duszpasterska. Dominikanie działali jako misjonarze, co było swoistą nowością, ponieważ wcześniej ewangelizacja należała do obowiązków biskupów. Św. Dominik zmienił tę tradycję w wyniku wizji, w której apostoł Piotr podał mu laskę wędrownego kaznodziei, a apostoł Paweł księgę Ewangelii, mówiąc: „Idź i głoś, po to zostałeś posłany”. Potem Dominik zobaczył swych synów ruszających po dwóch w świat, by głosić kazania. Od tej pory rozsyłał braci w różne regiony. Zwykł mówić: Ziarno rozsiane wydaje owoc, ale gdy je zgromadzić w jednym miejscu - gnije.

Założyciel wymagał od zakonników ścisłego ubóstwa, panowania nad sobą i daleko idącego posłuszeństwa. Na kapitule generalnej w 1222 r. przyjęto do reguły artykuł, że zakon nie może posiadać na własność stałych dóbr, ale ma żyć wyłącznie z ofiar. W ten sposób zakon wszedł do rodziny zakonów żebrzących, jakimi byli w XIII w. m.in.  franciszkanie, augustianie, karmelici. Ta praktyka ubóstwa była i jest ściśle związana z naśladowaniem Chrystusa.

Dominikanie wielką rolę przypisują także kontemplacji oraz rozwojowi intelektualnemu. W średniowieczu byli związani z dużymi ośrodkami uniwersyteckimi, gdzie sami zakładali wyższe studia teologiczne. Ów nacisk na przygotowanie teologiczne i pracę nad wewnętrznym doskonaleniem spowodował, że Zakon Kaznodziejski odegrał główną rolę w inkwizycji i walce z herezjami. Od XVI w. dominikanie prowadzili ewangelizację w XVI w. odkrytej wówczas Ameryce Łacińskiej.

Zakon dominikanów wydał wielu znanych świętych, m.in. św. Alberta Wielkiego, św. Tomasza z Akwinu, św. Katarzynę ze Sieny, św. Jacka Odrowąża, Mistrza Eckharta, papieża Piusa V, św. Różę z Limy.

Polecamy również:

 • Zakon benedyktynów - historia, działalność, habit - opis

  Benedyktyni (Zakon Świętego Benedykta; łac. Ordo Sancti Benedicti, stąd skrót: OSB) to zgromadzenie zakonne, którego założycielem był św. Benedykt z Nursji (480-ok.550). Oficjalnie powstało w 529 r. Do pierwszych ośrodków należały klasztory w Subiaco. Więcej »

 • Zakon cystersów - historia, działalność, opis

  Zakon Cystersów (łac. Sacer Ordo Cisterciensis) to katolicki zakon mniszy założony przez św. Roberta z Molesmes w 1098 r. we Francji. Wyodrębnił się on z zakonu benedyktynów – św. Robert, dążąc do odnowy życia klasztornego w duchu pierwotnej reguły, zdecydował się utworzyć nowe opactwo... Więcej »

 • Zakon franciszkanów - historia, zasady, działalność - opis

  Zakon franciszkański, a właściwie Zakon Braci Mniejszych (Ordo Fratrum Minorum; skrót OFM), został założony w 1209 r. przez św. Franciszka z Asyżu. Było to od początku zgromadzenie zaliczane do katolickich zakonów żebraczych, czyli takich, które utrzymują się z jałmużny. Więcej »

 • Zakon Braci Mniejszych Kapucynów - historia, działalność, opis

  Kapucyni (pełna nazwa: Zakon Braci Mniejszych Kapucynów; skrót: OFMCap) należą do rodziny zakonów franciszkańskich, czyli takich, które za swojego założyciela uważają św. Franciszka z Asyżu. Wyodrębnili się w XVI wieku. Więcej »

 • Zakon jezuitów - charakterystyka, działalność, informacje

  Jezuici (Towarzystwo Jezusowe; łac. Societas Iesu; skrót SJ) to zakon męski Kościoła Katolickiego, który został założony w 1534 r. przez św. Ignacego Loyolę. Zgromadzenie zatwierdził bullą papieską Regimini militantis eclesiae Paweł III w 1540 r. Do Polski jezuici przybyli w 1564 r. Więcej »

Komentarze (9)
Wynik działania 2 + 5 =
b k
2021-03-02 17:24:38
super
Ewelina2425
2020-04-19 06:38:31
dzięki przydało się
Dominik_000_IQ
2020-04-10 09:09:41
Spoko... przydało się ;)
reksMK
2020-03-21 11:18:33
Może być. Mi się przydało, ale ja nie musiałem dużo napisać.
.....
2020-03-20 17:25:38
nic co potrzeba nic przydatnego
mjaa
2019-03-03 11:59:21
mi sie przydało
sarew
2019-02-02 10:38:22
nic dobrego wszystko zile
zalol
2016-03-07 16:18:39
nic ponadto same konkrety
marycha
2015-01-11 13:57:39
Nic na temat! A ja się trudzę z 20 stronowym opisem Dominikanów! Nie mogę, bo pisałam już dzisiąj tyle samo o 4 innych zakonach!!! NUDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43