Prorocy Starego Testamentu - strona 5

był także kapłanem. Jego wyrocznie datuje się na lata 520-518 przed Chr. O jego osobie nie wiadomo właściwie nic. Podobnie jak Aggeusz, w swoich proroctwach nawoływał do odbudowy Świątyni, ale głosił również potrzebę narodowej reorganizacji i przypominał o wymogach rytualnej czystości oraz moralności. Zajmował się również zagadnieniami o charakterze eschatologicznym. O jego działalności wspomina Ezdrasz (Ezd 5,1 i Ezd 6,14), określając go jako syna Iddo. Słowa Zachariasza były kilkakrotnie przytaczane w Nowym Testamencie przy opisie męki Chrystusa.

Malachiasz

Hebrajskie imię autora brzmi Maleaki i jest najprawdopodobniej skróconą formą słowa Maleakjah („poseł Jahwe”). Niektórzy współcześni egzegeci twierdzą, że księga jest anonimowa, a imię autora to po prostu ogólne określenie proroka jako wysłannika Bożego, a nie imię własne. Tym bardziej, że nie wiemy nic o życiu Malachiasza czy jego rodzinie. Przypuszcza się, że pełnił swoją misję w okresie perskim, w I poł V w. Jego słowa są cytowane w Nowym Testamencie.

Abdiasz

Nie wiele wiadomo o proroku Abdiaszu, ale był na pewno człowiekiem o poglądach skrajnie nacjonalistycznych. Imię Abidasz to z hebr. Czciciel Jahwe. Jego Księga

Polecamy również:

 • Adam i Ewa

  Imię Ewa zostaje nadane przez Adama dopiero po popełnieniu grzechu pierworodnego. W hebrajskim brzmiało ono Chawwa i było efektem gry słów – hebr. „chaj” to żyjący. Stąd Ewa stała się matką wszystkich żyjących. Natomiast imię Adam wywodzi się z hebr. adamah, czyli „ziemia”. Więcej »

 • Kain i Abel

  Kain i Abel byli synami Adama i Ewy. Pierwszy uprawiał rolę, natomiast drugi był pasterzem. Kiedy składali ofiarę Jahwe, Bóg przyjął ofiarę Abla, natomiast nie chciał patrzeć na ofiarę Kaina. Więcej »

 • Abraham

  Abraham był pierwszym patriarchą Izraela (gr. „ojciec, który rządzi”). Był synem Teracha, bratem Nachora i Harana. Jego żoną została Saraj. Pochodził z Ur chaldejskiego, ale jego rodzina osiedliła się w Charanie. Żył na początku II tysiąclecia przed Chr. Więcej »

 • Noe

  Noe był synem Lameka, ojcem Sema, Chama i Jafeta. Żył w czasach ludzi niegodziwych, o złym usposobieniu, którzy swoim postępowaniem wywoływali smutek Boga. Dlatego Jahwe postanowił ich zgładzić i pozostawić na ziemi wyłącznie Noego i jego potomstwo. Więcej »

 • Mojżesz

  Mojżesz urodził się w czasach niewoli egipskiej, czyli w okresie ucisku i prześladowań Izraelitów. Faraon wydał wówczas rozkaz mordowania nowo narodzonych chłopców Hebrajczyków. Z tego względu matka Mojżesza była zmuszona ukrywać go. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
XD
KOLUCH • 2021-05-15 16:27:39
xd
lol • 2021-05-15 13:46:01
git k
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk • 2021-05-14 20:27:26
Dziękuje
Zuza • 2021-05-14 15:53:42
JD
JD • 2021-05-14 14:44:06