Powołanie człowieka - strona 2

aby Mu służyli i obdarzali miłością. Miłość, w nauczaniu Kościoła, jest podstawowym powołaniem istoty ludzkiej:

Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam jest Miłością. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1604)

Przez miłość i służbę Bogu człowiek osiągnie szczęście. Owym szczęściem będzie uczestniczenie w życiu Trójcy, wejście do raju i oglądanie Boga „twarzą w twarz”. Człowiek został bowiem stworzony, aby nie tylko panować nad ziemią, ale przede wszystkim, żeby uczestniczyć  w boskiej naturze (2 P 1,4) i życiu wiecznym. Dlatego w nauce Kościoła można spotkać się z określeniem „boskie powołanie” .

Powołanie do szczęścia dotyczy każdego człowieka, ale również wszystkich ludzi jako wspólnoty. Kościół mówi o „wspólnotowym charakterze powołania ludzkiego”. Wszyscy ludzie są bowiem wezwani do tego samego celu, którym jest Bóg. Zatem na wzór jedności Osób Boskich w Przenajświętszej Trójcy, ludzie powinni wzajemnie się miłować, żyć w pokoju i w prawdzie. Życie społeczne jest bowiem wymogiem natury człowieka. Przez dialog

Polecamy również:

 • Stworzony na obraz i podobieństwo

  Wszystkie stworzenia są w pewnym stopniu podobne do Boga, jednak w szczególny sposób człowiek, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Więcej »

 • Wolna wola

  Bóg stworzył człowieka jako istotę rozumną i obdarzoną wolną wolą. Wolną wolą nazywa się władzę decydowania o samym sobie, określania siebie oraz możliwość podejmowania samodzielnie decyzji, wyborów dotyczących biegu wydarzeń, działania bądź niedziałania. Człowiek posiada tę zdolność, gdyż... Więcej »

 • Kto jest moim bliźnim?

  Miłość bliźniego stanowi centrum moralności chrześcijańskiej. Nie można bowiem żyć w komunii z Bogiem, jeśli nie żyje się w komunii z bliźnimi. Co więcej, nie można kochać Boga, jeśli grzeszy się przeciwko bliźnim. Miłość bliźniego jest nieodłączna od miłości Boga. Więcej »

 • Natura człowieka

  Człowiek, jako stworzenie Boga, musi być stworzeniem dobrym. Mówiąc jednak o naturze ludzkiej, sprawa staje się bardziej skomplikowana. Ludzie, jako jedyne stworzenia, zostali bowiem ukonstytuowani w przyjaźni z Bogiem, w stanie świętości i sprawiedliwości, aby móc uczestniczyć w Jego życiu. Więcej »

 • Moralność czynów ludzkich i uczuć

  Prawo moralne jest dziełem Boga; Jego ojcowskim pouczeniem. Wyznacza człowiekowi drogi, zasady postępowania, które mają go zaprowadzić do szczęścia. Równocześnie zakazuje tego co złe, czyli tego co odwraca człowieka od Pana. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
dodawanie
mrkesg • 2021-12-02 12:08:28
nice
Katto • 2021-12-01 09:44:14
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36