Opatrzność Boża - strona 2

i czuwa nad nawet najmniejszymi rzeczami.

Przekonanie o Bożej Opatrzności nie jest sprzeczne z założeniem wolnej woli człowieka. Choć w Piśmie Świętym można przeczytać: Wiele zamierzeń jest w sercu człowieka, lecz wola Pana się ziści (Prz 19, 21), to jednak Bóg daje swoim stworzeniom nie tylko istnienie, ale też szansę samodzielnego działania. Człowiek może wybrać czy chce uczestniczyć w Opatrzności Bożej czy nie, a sama możliwość wyboru wynika z dobroci Boga i miłości, jaką obdarzył stworzenie. Ludzie mogą stać się „pomocnikami Boga” (1Kor 3,9) i poprzez swoje działania realizować Jego wolę, nawet nieświadomie. Równocześnie bez Boga i łaski człowiek nie jest w stanie osiągnąć niczego, tym bardziej doskonałości i zbawienia.

Problem Opatrzności Bożej związany jest także z dopuszczeniem przez Boga zła. Wiara jednak opiera się na zaufaniu Bogu i przekonaniu, że jest On w stanie wyprowadzić ze zła dobro. Najlepszym przykładem na to, że zło jest zawsze ostatecznie podporządkowane dobru jest śmierć na krzyżu Jezusa Chrystusa, która sprowadziła na całą ludzkość zbawienie. Jednak wiedzę na temat sensu zła posiada wyłącznie Bóg. Człowiek pozna tę tajemnicę dopiero kiedy osiągnie doskonałość i objawi mu się w pełni Boży zamysł. Póki co pozostaje on nieznany: Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany (1Kor 13,12).

Polecamy również:

 • Bóg-Stwórca

  Boga określa się jako Stwórcę dlatego, że w całkowicie dobrowolnym akcie powołał do istnienia świat i wszystkie istoty, które świat zamieszkują. Więcej »

 • Bóg-Ojciec

  Określenie „Ojciec” w stosunku do Boga pojawia się już w Starym Testamencie. Dopiero dzięki Jezusowi określenie „Bóg Ojciec” ulega upowszechnieniu Więcej »

 • Imię Boga

  Bóg objawił Mojżeszowi na górze Synaj swoje imię. Ujawniając je, Bóg pozwala się poznać i staje się dostępny człowiekowi jako Istota, która ma swoją tożsamość. Więcej »

 • Objawienie Boże

  Boga możemy poznać przez Jego dzieła i do takiego poznania dochodzi za pomocą ludzkiego rozumu. Istnieje jednak jeszcze jeden sposób poznania, niezależny od człowieka i jest nim Objawienie Boże. Jest ono aktem wolnej woli Boga, a także aktem Jego miłości oraz życzliwości względem ludzi. Objawienie przynosi... Więcej »

 • Miłosierdzie Boże

  Miłosierdziem Bożym nazywa się troskę Boga o każde stworzenie, zwłaszcza o ludzi. Nawet kiedy człowiek popełnia błąd, to może liczyć na litość, współczucie i pomoc Pana. Bóg nigdy nie zostawia ludzi w potrzebie i zawsze okazuje swoje wsparcie.  Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
Friz pozdro
• 2022-05-17 18:02:41
@ Krzyż, o co Tobie się rozchodzi?
• 2022-05-16 23:41:06
Dzięki pomogło
• 2022-05-16 19:44:12
Fajne fajnie
• 2022-05-16 19:35:14
fajne
• 2022-05-16 16:04:04