Miłosierdzie Boże

Piękne jest miłosierdzie przychodzące w czasie utrapienia, jak chmury deszczowe - w czasie posuchy.

(Syr 35,24)

Miłosierdziem Bożym nazywa się troskę Boga o każde stworzenie, zwłaszcza o ludzi. Nawet kiedy człowiek popełnia błąd, to może liczyć na litość, współczucie i pomoc Pana. Bóg nigdy nie zostawia ludzi w potrzebie i zawsze obdarza wsparciem. W Piśmie Świętym mamy liczne przykłady próśb o okazanie miłosierdzia np. Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! (Ps 51,3). Jednak na miłosierdzie – podobnie jak na łaskę – nie da się zapracować, nie da się go wymusić. Bóg obdarza miłosierdziem według własnego uznania i nawet jeśli raz nim obdarował, to może je cofnąć (Jr 16,5). Dlatego powinno się pamiętać, że Bóg jest również sprawiedliwy i karze za grzechy, choć czyni to niechętnie: Nie mów: „Jego miłosierdzie zgładzi mnóstwo moich grzechów”. U Niego jest miłosierdzie, ale i zapalczywość, a na grzeszników spadnie Jego gniew karzący. (Syr 5,6)

Miłosierdzie jest jednym z tych przymiotów Boga, który każdy człowiek powinien odnaleźć i pielęgnować w samym sobie. Przykładem miłosierdzia człowieka nad bliźnim jest historia Samarytanina, który zaopiekował się poszkodowanym przez zbójów mężczyzną:

Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: "Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał". Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?” On odpowiedział: „Ten, który mu okazał miłosierdzie”. Jezus mu rzekł: „Idź, i ty czyń podobnie!” (Łk 10,30-37)

Również inne przypowieści - o zbłąkanej owcy (Łk 15, 1-7) czy o zagubionej drachmie (Łk 15, 8-10) – mają podobny wydźwięk.

To jak człowiek zachowuje się wobec bliźnich, czy okazuje im miłosierdzie, wpływa również na to jak Bóg traktuje człowieka. W Ewangelii św. Mateusza przy opisie Sądu Ostatecznego słowa Jezusa brzmią następująco: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Dlatego, choć miłosierdzie zależy od woli Boga, to jednak postępując z miłością i troską wobec braci i sióstr, człowiek ma większe szanse na wsparcie i litościwość Pana. Tak samo wygląda kwestia przebaczenia – Bóg wybacza tylko tym ludziom, którzy potrafią wybaczyć innym.

W Starym Testamencie najczęstszą nazwą stosowaną do określenia miłosierdzia Bożego jest słowo „hesed”, co dosłownie oznacza „pełna miłości życzliwość”. Wyraz ten pojawia się w Starym Testamencie aż 254 razy i dotyczy najczęściej relacji między Bogiem a Narodem Wybranym: Odwrócili niesforne plecy, byli twardego karku i nieposłuszni. Miałeś dla nich cierpliwość przez lat wiele. Mimo to, dzięki wielkiemu miłosierdziu Twemu, nie wytępiłeś ich i nie opuściłeś, albowiem Tyś Bogiem łaskawym i miłosiernym (Ne 9,29). Przedmiotem miłosierdzia jest zatem Izrael, z którym Bóg zawarł przymierze i któremu okazał cierpliwość w czasach buntu. Trzeba jednak podkreślić, że w Starym Testamencie są również fragmenty, które wskazują, że odbiorcą Bożego Miłosierdzia są nie tylko Żydzi, ale wszyscy ludzie: Miłosierdzie człowieka - nad jego bliźnim, a miłosierdzie Pana nad całą ludzkością (Syr 18,13).

Natomiast w Nowym Testamencie miłosierdzie Boże objawia się i wyraża przede wszystkim przez słowa i czyny Jezusa: Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników (Mt 9,13) i jest otwarcie skierowane do wszystkich ludzi. U podstaw nauki Chrystusa znajduje się zagadnienie Miłosierdzia Bożego. Przez św. Jana Chrystus zostaje nazwany Rzecznikiem wobec Ojca, gdyż wstawia się i lituje nad grzeszącymi. Całe zbawcze dzieło, które Bóg zaplanował, a Jezus urzeczywistnił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie jest właściwie pełnią Objawienia Miłosierdzia Bożego. Jezus czyni cuda, aby pomóc ludziom, ale też Jezus umiera na krzyżu, aby zbawić każdego człowieka.

Kult Bożego Miłosierdzia w Kościele zawdzięcza się siostrze Faustynie Kowalskiej i jej objawieniom. Z zapisków z jej dzienniczka wynika, że została powołana przez Jezusa do mówienia o miłosierdziu Pana. Zgodnie z jej wizjami zostało ustanowione święto Bożego Miłosierdzia obowiązujące dla całego Kościoła. Jest to święto ruchome, wypadające w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. W tym dniu - zgodnie ze słowami Chrystusa zapisanymi przez siostrę Faustynę - każdy wierzący, który przystąpi do spowiedzi bądź Komunii świętej, dostąpi odpustu zupełnego (niezależnie od ilości i wagi grzechów).

W Polsce obchodzi się również w październiku Tydzień Miłosierdzia, a jego celem jest uwrażliwienie człowieka na potrzeby bliźniego oraz zachęcanie do pomocy charytatywnej. Szczególne zaangażowana w Tydzień Miłosierdzia jest instytucja Caritas.

Na podstawie objawień św. Faustyny została również ustalona Godzina Miłosierdzia. Jest to godzina 15:00, czyli ta sama pora o której Chrystus umierał na krzyżu. Modlitwy i nabożeństwa charakterystyczne dla tej Godziny to: Koronka do Bożego Miłosierdzia, Droga Krzyżowa, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Gorzkie Żale oraz Litania do Bożego Miłosierdzia.

Polecamy również:

 • Bóg-Stwórca

  Boga określa się jako Stwórcę dlatego, że w całkowicie dobrowolnym akcie powołał do istnienia świat i wszystkie istoty, które świat zamieszkują. Więcej »

 • Opatrzność Boża

  Bożą Opatrznością nazywa się te zrządzenia Pana przez które pomaga On swojemu stworzeniu doskonałość osiągnąć. W Bożej Opatrzności można wyróżnić dwa elementy: element władzy oraz element troski. Więcej »

 • Bóg-Ojciec

  Określenie „Ojciec” w stosunku do Boga pojawia się już w Starym Testamencie. Dopiero dzięki Jezusowi określenie „Bóg Ojciec” ulega upowszechnieniu Więcej »

 • Imię Boga

  Bóg objawił Mojżeszowi na górze Synaj swoje imię. Ujawniając je, Bóg pozwala się poznać i staje się dostępny człowiekowi jako Istota, która ma swoją tożsamość. Więcej »

 • Objawienie Boże

  Boga możemy poznać przez Jego dzieła i do takiego poznania dochodzi za pomocą ludzkiego rozumu. Istnieje jednak jeszcze jeden sposób poznania, niezależny od człowieka i jest nim Objawienie Boże. Jest ono aktem wolnej woli Boga, a także aktem Jego miłości oraz życzliwości względem ludzi. Objawienie przynosi... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 2 =
ja
2023-04-17 14:10:59
potrzebuje wypracowanieeee na zaraz
Ostatnio komentowane
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19