Bóg-Stwórca

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

(Wyznanie nicejsko-konstantynopolitańskie)

Boga określa się jako Stwórcę dlatego, że w całkowicie dobrowolnym akcie powołał do istnienia świat i wszystkie istoty, które świat zamieszkują. Jednak dzieło stworzenia nie ogranicza się do samego początku świata przedstawionego w Księdze Rodzaju (Rdz 1, Rdz 2), bowiem Bóg nigdy nie porzucił tego, co powołał do istnienia i nadal ingeruje w bieg historii oraz czuwa nad dziejami. Co więcej, nadejdzie czas Apokalipsy, kiedy Bóg zadecyduje o przemianie wszechświata: I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma (Ap 21,1). Zatem wszystko co się dzieje ze stworzeniem, w tym losy człowieka są w rękach Pana, który podtrzymuje istnienie oraz prowadzi je do celu.

Bóg nie tylko nie pozostawił świata samemu sobie, ale jest opiekunem stworzenia. Tą nieustanną opiekę nazywa się opatrznością Bożą. Tym samym chrześcijaństwo odrzuca światopogląd deistyczny – deizm ogranicza działanie Boga do roli "pierwszego poruszyciela", który stworzył świat, ustalił prawa, które mają nim kierować,

Polecamy również:

 • Opatrzność Boża

  Bożą Opatrznością nazywa się te zrządzenia Pana przez które pomaga On swojemu stworzeniu doskonałość osiągnąć. W Bożej Opatrzności można wyróżnić dwa elementy: element władzy oraz element troski. Więcej »

 • Bóg-Ojciec

  Określenie „Ojciec” w stosunku do Boga pojawia się już w Starym Testamencie. Dopiero dzięki Jezusowi określenie „Bóg Ojciec” ulega upowszechnieniu Więcej »

 • Imię Boga

  Bóg objawił Mojżeszowi na górze Synaj swoje imię. Ujawniając je, Bóg pozwala się poznać i staje się dostępny człowiekowi jako Istota, która ma swoją tożsamość. Więcej »

 • Objawienie Boże

  Boga możemy poznać przez Jego dzieła i do takiego poznania dochodzi za pomocą ludzkiego rozumu. Istnieje jednak jeszcze jeden sposób poznania, niezależny od człowieka i jest nim Objawienie Boże. Jest ono aktem wolnej woli Boga, a także aktem Jego miłości oraz życzliwości względem ludzi. Objawienie przynosi... Więcej »

 • Miłosierdzie Boże

  Miłosierdziem Bożym nazywa się troskę Boga o każde stworzenie, zwłaszcza o ludzi. Nawet kiedy człowiek popełnia błąd, to może liczyć na litość, współczucie i pomoc Pana. Bóg nigdy nie zostawia ludzi w potrzebie i zawsze okazuje swoje wsparcie.  Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 4 =
kirsu34
2017-01-31 17:43:57
ok
Ostatnio komentowane
przeczytałam ziemniaki zamiast ziemianki
twój stary • 2022-01-16 19:26:37
ok
kasia • 2022-01-16 17:06:50
dziekuje
jan usz • 2022-01-16 16:19:55
witam polecam
Zbyszek • 2022-01-16 12:57:10
rr
a2 • 2022-01-15 13:25:09