Nauki Buddy - Cztery szlachetne prawdy, Ośmioraka ścieżka. Nirwana - co to jest?

Co to jest nirwana

Nirwana (sanskr. nirvana – „zgaśnięcie”’) to stan umysłu wolnego od wszelkiego pragnienia, cierpienia i zmian, w którym poczucie oddzielnego „ja” zostaje odrzucone. Porównuje się go do zdmuchnięcia płomienia, co jest metaforą wygaśnięcia pragnień i wszelkich namiętności. Osoba, która osiągnie nirwanę, ostatecznie uwalnia się również z cyklu narodzin i śmierci (czyli samsary).

Cztery szlachetne prawdy

Podstawą buddyzmu są tzw. Cztery Szlachetne Prawdy, objawione przez Buddę w jego pierwszym kazaniu w Waranasi:

1) Pierwsza Szlachetna Prawda o Cierpieniu: życie ludzkie jest cierpieniem (dukkha) –  bolesne są narodziny, starzenie się, śmierć, połączenie z niechcianym, rozłączenie z miłym, niezaspokojenie pragnień;

2) Druga Szlachetna Prawda o Przyczynie Cierpienia: źródłem cierpienia jest pragnienie, które zamyka człowieka w kręgu wcieleń (reinkarnacja); manifestuje się ono w 3 postaciach: 1) pragnienia doznawania przyjemności zmysłowych, 2) pragnienia istnienia, 3) pragnienia niszczenia.

3) Trzecia Szlachetna Prawda o Ustaniu Cierpienia: cierpienie ustaje po wyzwoleniu się ze wszystkich postaci pożądania;

4) Czwarta Szlachetna Prawda o Ścieżce Prowadzącej do Ustania Cierpienia: ustanie cierpienia można osiągnąć przez podążanie tzw. Ośmioraką Ścieżką, na którą składają się: prawidłowy pogląd, prawidłowa intencja, prawidłowa mowa, prawidłowe działanie, prawidłowy sposób życia, prawidłowy wysiłek, prawidłowa uwaga, prawidłowe skupienie.

Ośmioraka ścieżka

1) prawidłowy pogląd – to znajomość podstawowych założeń buddyzmu: Czterech Szlachetnych Prawd, zasady współzależnego powstawania, prawa karmana. Jest to również wyzbycie się błędnych poglądów, w tym „poglądu o realnym istnieniu ego”;

2) prawidłowa intencja – oznacza rozwój wewnętrznego postanowienia, którym jest podążanie buddyjską ścieżką do oświecenia. Osoba, która chce osiągnąć wyzwolenie, musi rozstrzygnąć nad czym powinna pracować, aby osiągnąć stan nirwany;

3) prawidłowa mowa –oznacza unikania kłamstwa oraz wyrażania się w sposób ordynarny i agresywny; osoba, która dąży do oświecenia, powinna wypowiadać się zawsze zgodnie z prawdą, łagodnie i o rzeczach mających znaczenie;

4) prawidłowe działanie – człowiek powinien powstrzymywać się od błędnych czynów i przestrzegać zakazów: zabójstwa, kradzieży, kłamstwa, złego prowadzenia się pod względem seksualnym oraz odurzania się. Właściwie działanie jest konieczne gdyż moralne postępowanie owocuje spokojem umysłu, a spokój jest niezbędnym warunkiem dla koncentracji i medytacji;

5) prawidłowy sposób życia – powstrzymywanie się od zarobkowania przynoszącego szkodę innym istotom, m.in. od handlu bronią, odurzającymi napojami i innymi narkotykami; od oszustwa, fałszu, zdrady, wykorzystywania. Należy ich unikać, gdyż tworzą one negatywne stany umysłu oraz złą karmę, co uniemożliwia praktykowanie medytacji;

6) prawidłowy wysiłek – oznacza nakierowanie umysłu na cel, jakim jest wyzwolenie. Chodzi o pokonanie uczuć, które zaburzają spokój medytacji: niecierpliwości, lenistwa, dumy, mściwości czy zainteresowania nieistotnymi sprawami jak bogactwo czy władza;

7) prawidłowa uważność – jest podstawą medytacji. Oznacza umiejętność kontrolowania umysłu, utrzymywanie ciągłej świadomości;

8) prawidłowe skupienie (koncentracja) – wymaga przejścia wcześniejszych etapów i jest równoznaczna z zaawansowanymi stanami medytacyjnymi, w których zanika „ego” człowieka.

Polecamy również:

 • Odłamy buddyzmu - theravada, mahajana, wadżrajana

  Współczesny buddyzm dzieli się na dwa główne odłamy: Theravada- „Nauka/ Szkoła Starszych” (błędnie określana również jako Hinajana czyli Mały Wóz) oraz Mahajana – „Wielki Wóz”. W ramach Mahajany wyróżnia się również nurt zwany Wadżrajaną... Więcej »

 • Święta księga buddyzmu - zasady wiary

  Kanon „świętych ksiąg” buddyjskich nazywa się Trzema Koszami (po palisku Tipitaka oraz po sanskrycku Tripitaka). Powstawał na przestrzeni wieków. Tradycja podaje, że treści w nim zawarte zostały zebrane na I soborze buddyjskim w Rajagriha ok. roku 486 p.n.e. Więcej »

 • Buddyzm - symbole

  Najczęściej spotykanym symbolem buddyjskim jest Koło Dharmy, które symbolizuje stały cykl cierpienia i powtórnych narodzin. Przedstawiane jest w postaci ośmioszprychowej, nawiązując tym samym ośmiostopniowej ścieżki prowadzącej do oświecenia. Więcej »

 • Medytacja w buddyzmie. Medytacja - co to jest?

  Medytacją (łac. meditatio – rozważanie, namysł) nazywa się techniki polegające na skupieniu uwagi na jednym niezmiennym źródle bodźców (np. na monotonnej muzyce) w celu doświadczenia specyficznych doznań. Najczęściej są one powiązane z ideą samodoskonalenia się oraz z ideami... Więcej »

 • Buddyzm w Polsce - ośrodki, statystyki, historia

  Początki buddyzmu w Polsce sięgają lat 70. XX w. Obecnie w naszym kraju zarejestrowanych  w MSWiA jest kilkanaście ugrupowań buddyjskich należących do nurtu wadżrajany i mahajany (głównie w postaci zen) Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
okokoksporekcoty
• 2023-10-02 11:44:09
nudne to
• 2023-10-01 11:52:10
macie
• 2023-09-30 17:00:17
to jest super edukujące zadanie
• 2023-09-29 08:07:38
Joł
• 2023-09-27 06:20:46