Buddyzm w Polsce - ośrodki, statystyki, historia

Początki buddyzmu w Polsce sięgają lat 70. XX w. Obecnie w naszym kraju zarejestrowanych  w MSWiA jest kilkanaście ugrupowań buddyjskich należących do nurtu wadżrajany i mahajany (głównie w postaci zen). Należą do nich:

1) Szkoła Zen Kwan Um w Polsce – jest to wyznanie będące odłamem zen, nawiązujące do tradycji buddyzmu koreańskiego. Jego początki na terenach naszego kraju sięgają 1978 r. Do głównych praktyk należy medytacja oraz poranna praktyka 108 pokłonów, a także śpiew świętych tekstów. Szkoła Zen Kwan Um liczy około 150 wyznawców. Główna siedziba znajduje się w Warszawie. Szkoła jest członkiem Polskiej Unii Buddyjskiej.

2) Buddyjska Wspólnota Zen Kannon – powstała w 1988 r. Opiera się na praktyce japońskiego buddyzmu zen. Wspólnota ma cztery oddziały: w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Nowej Soli. Liczy około 120 członków. Do głównych praktyk należą: medytacja zazen, śpiewy, praca i formalne posiłki oraz grupowe sesje medytacyjne w odosobnieniu – sessin. Nowi członkowie są przyjmowani raz do roku podczas uroczystej ceremonii. Wspólnota jest członkiem Polskiej Unii Buddyjskiej.

3) Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu –  jego początki sięgają 1976 r. Liczy ponad 8 tysięcy członków. Związek przyjmuje za podstawę nauczania tradycję jednej ze szkół buddyzmu tybetańskiego – Karma Kagyu (nurt wadżrajany). Największy nacisk kładzie na medytację. Związek posiada w Polsce: 6 ośrodków odosobnieniowych, 43 ośrodki miejskie i 21 grup. Wydaje czasopismo Diamentowa Droga.

4) Związek Buddyjski Kandzeon – powstał w 1983 r. Liczy około 120 członków, którzy praktykują buddyzm zen zgodny z nauczaniem Genpo Senseia. Do zobowiązań wyznawców należy codzienna medytacja (raz lub dwa razy po 30 minut). Wspólnota posiada pięć ośrodków: w Warszawie, Gdańsku, Lublinie, w Przesiece (woj. dolnośląskie) i we Wrocławiu.

5) Związek Buddystów Zen „Bodhidharma” – powstał w Polsce w 1975 r. Liczy 70 członków. W swojej praktyce zen nawiązuje do tradycji buddyzmu japońskiego. Związek ma dwa ośrodki: warszawski i wrocławski. Jest członkiem Polskiej Unii Buddyjskiej.

6) Związek Buddyjski Bencien Karma Kamtsang – skupia osoby praktykujące buddyzm tybetański według tradycji szkoły Karma Kagju. Powstał w 1976 r. i obecnie liczy około 2 tysięcy członków. Główna siedziba znajduje się w miejscowości Jaktorów (województwo mazowieckie). Poza tym funkcjonuje jeszcze 9 ośrodków: w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie, w Bielsku-Białej, w Rzeszowie, w Łodzi, w Olsztynie, w Poznaniu i w Toruniu. Związek działa jako filia klasztoru Bencien w Nepalu i jest pod bezpośrednią opieką jego opatów. Szczególny nacisk kładzie na praktykę medytacji. Związek jest założycielem oraz członkiem Polskiej Unii Buddyjskiej pod patronatem Jego Świątobliwości Dalajlamy.

7) Związek Buddyjski „Khordong” w Polsce – istnieje od 1995 r. Jego siedziba znajduje się Lewinie Kłodzkim. Liczy ok. 80 członków. Związek „Khordong” odwołuje się do tradycji buddyzmu tybetańskiego – ningmy. Propaguje także zdrowy styl życia oraz współdziała z organizacyjnymi działającymi na rzecz zwierząt oraz przyrody.

8) Misja Buddyjska „Trzy Schronienia” w Polsce – działa od 1992 r. Liczy około 2,5 tysiąca członków. Jej celem jest integracja buddystów wszystkich nurtów (w 2011 r. Misja skupiała 27 ośrodków różnych buddyjskich tradycji). Główna siedziba znajduje się w Szczecinie. Misja zajmuje się m.in. upowszechnianiem podstawowych nauk buddyzmu oraz kształceniem polskich mnichów i mniszek. Członkowie obchodzą święta buddyjskie związane z narodzeniem, oświeceniem i odejściem Buddy. Misja wydaje kwartalnik „Bodhi”. Należy do Europejskiej Unii Buddyjskiej (EUB).

Oprócz wyżej wymienionych organizacji w Polsce są zarejestrowane również: „Wspólnota bez Bram” Mumon-Kai  (Związek Buddyjski Zen Rinzai), Wspólnota Dzog-czen, Związek Buddyjski Dak Shang Kagyu oraz Związek Buddystów Czan.

Polecamy również:

 • Nauki Buddy - Cztery szlachetne prawdy, Ośmioraka ścieżka. Nirwana - co to jest?

  Nirwana (sanskr. nirvana – „zgaśnięcie”’) to stan umysłu wolnego od wszelkiego pragnienia, cierpienia i zmian, w którym poczucie oddzielnego „ja” zostaje odrzucone. Porównuje się go do zdmuchnięcia płomienia, co jest metaforą wygaśnięcia pragnień i... Więcej »

 • Odłamy buddyzmu - theravada, mahajana, wadżrajana

  Współczesny buddyzm dzieli się na dwa główne odłamy: Theravada- „Nauka/ Szkoła Starszych” (błędnie określana również jako Hinajana czyli Mały Wóz) oraz Mahajana – „Wielki Wóz”. W ramach Mahajany wyróżnia się również nurt zwany Wadżrajaną... Więcej »

 • Święta księga buddyzmu - zasady wiary

  Kanon „świętych ksiąg” buddyjskich nazywa się Trzema Koszami (po palisku Tipitaka oraz po sanskrycku Tripitaka). Powstawał na przestrzeni wieków. Tradycja podaje, że treści w nim zawarte zostały zebrane na I soborze buddyjskim w Rajagriha ok. roku 486 p.n.e. Więcej »

 • Buddyzm - symbole

  Najczęściej spotykanym symbolem buddyjskim jest Koło Dharmy, które symbolizuje stały cykl cierpienia i powtórnych narodzin. Przedstawiane jest w postaci ośmioszprychowej, nawiązując tym samym ośmiostopniowej ścieżki prowadzącej do oświecenia. Więcej »

 • Medytacja w buddyzmie. Medytacja - co to jest?

  Medytacją (łac. meditatio – rozważanie, namysł) nazywa się techniki polegające na skupieniu uwagi na jednym niezmiennym źródle bodźców (np. na monotonnej muzyce) w celu doświadczenia specyficznych doznań. Najczęściej są one powiązane z ideą samodoskonalenia się oraz z ideami... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43