Imię Boga - strona 2

On Jest, nie ma żadnych innych bogów. On JEST nieustannie, nie podlega zmianie ani historii: Ty zaś jesteś zawsze ten sam i lata Twoje nie mają końca (Ps 102,28). Jako Byt, którego nie dotyczy upływ czasu i żadna przemiana, musi być Pełnią Bytu, zatem i doskonałości. Tylko On może powołać inne byty do istnienia, dlatego Ten, który objawia się jako „Ten, Który Jest” jest Stworzycielem i Panem dziejów.

W Nowym Testamencie również Jezus mówi o sobie jako o Tym, który Jest: Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył (J 8,28). Chrystus bywa też w greckim przekładzie Biblii tytułowany Kyrios, czyli imieniem własnym Boga, które pojawia się w Starym Testamencie. Kyrios to grecki odpowiednik hebrajskiego Adonai (Pan).

Imię Boga

Jahwe to najpopularniejsze imię Boga, pochodzące od czasownika hebrajskiego „być”. W Piśmie Świętym występuje w formie tetragramu JWJH. Żydzi przestali wymawiać boskie imię w okresie powygnaniowym ( V-IV w. przed Chr) ze względu na szacunek do Boga, dlatego w judaizmie używa się tytułu Adonai (z hebrajskiego: Pan) zamiast Jahwe. Podobna praktyka obowiązuje w Kościele katolickim na mocy decyzji papieża Benedykta XVI z 2008 r.

Niektóre wyznania i grupy religijne utrzymują, że imię Boga to „Jehowa”. W oczach Kościoła nie jest to jednak imię właściwe, gdyż powstało z połączenia wyrazów Jahwe i Adonai w okresie renesansu.

W Starym Testamencie Bóg określany jest także przez różne imiona rodzajowe np. El, Elohim czy Eloah, które oznaczały w języku hebrajskim istotę boską. Były używane również przez inne ludy semickie i nie zawsze dotyczyły Boga – Jahwe.

Polecamy również:

 • Bóg-Stwórca

  Boga określa się jako Stwórcę dlatego, że w całkowicie dobrowolnym akcie powołał do istnienia świat i wszystkie istoty, które świat zamieszkują. Więcej »

 • Opatrzność Boża

  Bożą Opatrznością nazywa się te zrządzenia Pana przez które pomaga On swojemu stworzeniu doskonałość osiągnąć. W Bożej Opatrzności można wyróżnić dwa elementy: element władzy oraz element troski. Więcej »

 • Bóg-Ojciec

  Określenie „Ojciec” w stosunku do Boga pojawia się już w Starym Testamencie. Dopiero dzięki Jezusowi określenie „Bóg Ojciec” ulega upowszechnieniu Więcej »

 • Objawienie Boże

  Boga możemy poznać przez Jego dzieła i do takiego poznania dochodzi za pomocą ludzkiego rozumu. Istnieje jednak jeszcze jeden sposób poznania, niezależny od człowieka i jest nim Objawienie Boże. Jest ono aktem wolnej woli Boga, a także aktem Jego miłości oraz życzliwości względem ludzi. Objawienie przynosi... Więcej »

 • Miłosierdzie Boże

  Miłosierdziem Bożym nazywa się troskę Boga o każde stworzenie, zwłaszcza o ludzi. Nawet kiedy człowiek popełnia błąd, to może liczyć na litość, współczucie i pomoc Pana. Bóg nigdy nie zostawia ludzi w potrzebie i zawsze okazuje swoje wsparcie.  Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
przeczytałam ziemniaki zamiast ziemianki
twój stary • 2022-01-16 19:26:37
ok
kasia • 2022-01-16 17:06:50
dziekuje
jan usz • 2022-01-16 16:19:55
witam polecam
Zbyszek • 2022-01-16 12:57:10
rr
a2 • 2022-01-15 13:25:09