Baptyści - religia, doktryna, historia - strona 2

na rzecz zniesienia podziału rasowego w USA jak dr Martin Luther King i były prezydent Stanów Zjednoczonych Jimmy Carter. 

W XIX w. wspólnoty baptystów zaczęły powstawać na innych kontynentach. Powołany w 1905 r. Światowy Związek Baptystów (Baptist World Alliance) w Londynie skupia obecnie około 50 milionów ochrzczonych. Kolejne 50 milionów stanowią kandydaci do chrztu i dzieci. Biorąc pod uwagę wszystkie Kościoły chrześcijańskie, baptyści zajmują czwarte miejsce na świecie pod względem liczebności. Krajem o największym skupisku baptystów są Stany Zjednoczone (około 40 mln).

Baptyści kładą nacisk na religijność indywidualną. Za podstawę objawienia uznają Biblię (zasada sola scriptura), studiowaną i interpretowaną przez każdego z wiernych. Odrzucają autorytet wszelkiego typu organizacji kościelnych.

Charakterystyczną cechą baptyzmu jest chrzest dorosłych – baptyści chrzczą przez całkowite zanurzenie osoby w wieku 14 lat i wszystkich nawróconych. Podkreślają przy tym, że przyjęcie chrztu musi być aktem świadomym i wynikać z podjęcia osobistej decyzji naśladowania Chrystusa. Baptyści praktykują także ryt zwany Wieczerzą Pańską, nawiązujący do Ostatniej Wieczerzy. W ramach obrzędu

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
Super pozdrawiam
Marek • 2022-01-18 11:58:05
przeczytałam ziemniaki zamiast ziemianki
twój stary • 2022-01-16 19:26:37
ok
kasia • 2022-01-16 17:06:50
dziekuje
jan usz • 2022-01-16 16:19:55
witam polecam
Zbyszek • 2022-01-16 12:57:10