Abraham - strona 2

z Kenitami, Kenizytami, Kadmonitami, Chetytami, Peryzzytami, Refaitami, Amorytami, Kananejczykami, Girgaszytami i Jebusytami. (Rdz 15,18-21)

Bóg zawarł z Abrahamem przymierze i zapowiedział mu liczne potomstwo. Pierworodnym synem Abrahama był syn Izmael, który narodził się z Hagar, niewolnicy Saraj.

Przy zawarciu przymierza dochodzi do ustalenia rytuału obrzezania, który u Izraelitów miał wyjątkowe, bo religijne, znaczenie. Obrzezanie było cielesnym znakiem przymierza, jego pamiątką.

Należy także podkreślić, że do czasów zawarcia przymierza Abraham był Abramem, a Sara nosiła imię Saraj. Zmiana imienia dokonuje się z polecenia Boga:

Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. (Rdz 17,4)

Bóg zapowiada także potomstwo ze związku Abrahama z Sarą. Oboje nie mogli w to uwierzyć, gdyż Sara była niepłodna, a poza tym byli już sędziwymi ludźmi. Jednak zgodnie z obietnicą Bożą narodził się Izaak. Był on drugim synem Abrahama oraz kontynuatorem przymierza. Izmael z matką zostali oddaleni.

Jednym z najbardziej znanych historii ze Starego Testamentu jest

Polecamy również:

 • Adam i Ewa

  Imię Ewa zostaje nadane przez Adama dopiero po popełnieniu grzechu pierworodnego. W hebrajskim brzmiało ono Chawwa i było efektem gry słów – hebr. „chaj” to żyjący. Stąd Ewa stała się matką wszystkich żyjących. Natomiast imię Adam wywodzi się z hebr. adamah, czyli „ziemia”. Więcej »

 • Kain i Abel

  Kain i Abel byli synami Adama i Ewy. Pierwszy uprawiał rolę, natomiast drugi był pasterzem. Kiedy składali ofiarę Jahwe, Bóg przyjął ofiarę Abla, natomiast nie chciał patrzeć na ofiarę Kaina. Więcej »

 • Noe

  Noe był synem Lameka, ojcem Sema, Chama i Jafeta. Żył w czasach ludzi niegodziwych, o złym usposobieniu, którzy swoim postępowaniem wywoływali smutek Boga. Dlatego Jahwe postanowił ich zgładzić i pozostawić na ziemi wyłącznie Noego i jego potomstwo. Więcej »

 • Mojżesz

  Mojżesz urodził się w czasach niewoli egipskiej, czyli w okresie ucisku i prześladowań Izraelitów. Faraon wydał wówczas rozkaz mordowania nowo narodzonych chłopców Hebrajczyków. Z tego względu matka Mojżesza była zmuszona ukrywać go. Więcej »

 • Salomon - biografia, znaczenie

  Salomon był synem króla Dawida i Batszeby. Żył w X w. przed Chr. Jego imię (hebr. Szlomo) pochodziło od słowa szalom, czyli „pokój”. W Biblii pojawia się również drugie imię Salomona – Jedidiasz, co oznacza „Umiłowany przez Pana”. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 1 =
Kwiatek928
2020-11-10 13:51:44
odpowiadam
Ostatnio komentowane
a gdzie jest załadowanie odzieży do pralki XD?
gsp367 • 2021-04-15 20:06:10
Ja nie ogarniam
Twój Stary • 2021-04-15 15:55:35
ll
k,l • 2021-04-15 14:03:02
nope
debil • 2021-04-15 09:58:55