7 cnót głównych - strona 3

za zachciankami swego serca (Syr 5, 2). W Nowym Testamencie umiarkowanie nazywane jest skromnością bądź prostotą.

Cierpliwość jest cnotą ściśle związana z miłością –  kochać to być cierpliwym. Dojrzałość duchowa polega na nieustannym pokonywaniu własnych słabości i nie poddawaniu się zniechęceniu. Ten, kto jest cierpliwy, powstrzymuje się od gwałtownych działań, unika konfliktów i wszelkie sprawy stara się załatwić polubownie. Jego postawa zostanie nagrodzona uczestnictwem w Królestwie Bożym: Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Chrystusem królować będziemy (2 Tm 2, 12). Cierpliwość wiąże się z absolutnym zawierzeniu Miłosierdziu Bożemu. Cnota ta wymaga od chrześcijanina systematycznej pracy.

Gorliwość i pracowitość to cnoty, które sprawiają, że człowiek wykonuje rzetelnie wszystkie swoje powinności i obowiązki. Jan Paweł II użył nawet sformułowania, że dzięki pracy człowiek „staje się człowiekiem”. Cnota ta dotyczy nie tylko pracy fizycznej czy umysłowej, ale również duchowej. Człowiek wciąż powinien pracować nad sobą i nad swoim wnętrzem. Wymaga to od niego otwartości serca i współpracy z łaską Bożą. Św. Paweł zapowiada, że ten nieustanny trud i wysiłek zostanie ludziom wynagrodzony: W czynieniu dobrze nie ustawajmy bo gdy pora nadejdzie będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy (Ga 6,9). 

Polecamy również:

 • Główne prawdy wiary

  1) Jest jeden Bóg. 2) Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. 3) Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 4) Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. 5) Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6) Łaska Boska jest... Więcej »

 • 10 przykazań Bożych

  Samo słowo Dekalog wywodzi się z języku greckiego klasycznego i znaczy „dziesięć słów”. Owo „dziesięć słów” Bóg objawił na świętej górze Mojżeszowi i całemu narodowi wybranemu. Są to zatem słowa samego Boga. Zostały spisane w Księdze Wyjścia (Wj 20,1-17) i w... Więcej »

 • Przykazanie miłości Boga i bliźniego

  Przykazania miłości to dwa przykazania, które według tradycji chrześcijańskiej zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa: przykazanie miłości Boga i miłości bliźniego (tj. każdego człowieka). Występowały one już w Torze, czyli najstarszej części Starego Testamentu. Więcej »

 • 8 błogosławieństw

  8 błogosławieństw stanowi streszczenie doskonałości chrześcijańskiej. Są one wskazówkami jak należy działać i jaką postawę przyjąć, aby wejść do Królestwa Bożego. Zostały wygłoszone przez Jezusa podczas Kazania na Górze i spisane przez św. Mateusza w jego Ewangelii (Mt 5, 3-11). Więcej »

 • 7 grzechów głównych

  Siedem grzechów głównych to grzechy, które tradycyjnie uważane są za źródło wszystkich innych grzechów, błędów i wad. Należą do nich: 1. Pycha, 2. Chciwość, 3. Nieczystość, 4. Zazdrość, 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, 6. Gniew, 7. Lenistwo. Więcej »

Komentarze (5)
Wynik działania 4 + 3 =
Marcin
2020-01-19 02:39:18
Takie niby proste a takie trudne...
mądry
2019-10-01 17:06:38
głupie
JanuszBiznesu
2019-03-04 16:24:16
Głupie! Jak moje imie
EloElo320
2019-03-04 16:22:05
Mega! Że wszystko?
fd
2017-05-29 16:33:09
pomogło bardzo
Ostatnio komentowane
XD
LOL • 2021-10-20 16:21:41
.
kadzionka • 2021-10-20 15:11:25
Dziekuje
MajMos • 2021-10-20 14:36:02
Dziękuję :)
:) • 2021-10-19 17:04:53
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04