Zaimek - funkcja, podział, odmiana - strona 2

kiedy?, gdzie?, kto?, co?,

- względne, służące do wprowadzania zdań podrzędnych, np. który, gdy, gdzie, kiedy,

- zwrotny, wskazujący na identyczność podmiotu i dopełnienia – się / siebie,

- nieokreślone, dotyczące obiektów nie w pełni znanych mówiącemu, np. ktoś, coś, kiedyś, gdzieś, ileś, komuś.

Funkcja w zdaniu

Zaimek w zdaniu może pełnić funkcję podmiotu (Ja jestem najszybszy.), dopełnienia (Daj mi trochę czasu.), orzecznika (Ten dom jest mój.), przydawki (Mój dom jest niewielki).

Odmiana

Odmieniają się zaimki rzeczowne, przymiotne i liczebne. Zaimki przysłowne (jak przysłówki) nie odmieniają się.

Zaimki rzeczowne i liczebne odmieniają się przez przypadki (M. ja, D. mnie, N. mną oraz M. tylu, N. tyloma), a zaimki przymiotne przez liczby, rodzaje i przypadki (M. taki/taka/takie, D. takiego/takiej/takich, N. takim/taką/takimi).

Warto pamiętać

Dłuższych form zaimków używa się na początku zdań (Mnie nie przekonasz. Ciebie się nie boję. Jego lubię najbardziej.), po przyimkach (Przyjdź do mnie. Liczę na ciebie. Czekam na jego mamę.) oraz akcentując przeciwieństwa (Udało się to mnie, nie tobie. Wybrałem ciebie, nie jego.).  Krótsze formy występują wewnątrz zdania (Lubię cię. Pokaż mi go.).

Zaimka używamy, gdy odnosi się on do rzeczownika w bierniku ( piękną dziewczynę, późną porę, druzgocącą porażkę), a zaimka , gdy odnosi się do rzeczownika w narzędniku ( piękną dziewczyną, późną porą, druzgocącą porażką).

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 4 =
melinda
2020-11-25 10:27:56
dzięki :3
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58