Stanisław Staszic - biografia, poglądy i reformy - strona 3

emysłu – po tym, jak odkrył złoża węgla w Dąbrowie Górniczej, zainicjował budowę kopalni. Był autorem planu rozbudowy Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.

Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze – stanowiło próbę rozwiązania problemów gnębiących chłopów. Było ono pierwszą w Europie spółdzielnię rolniczą.

Dzieła Stanisława Staszica

Tłumaczenie „Epoki natury” L. de Buffona

„Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego” – traktat polityczny, będący analizą systemu politycznego Rzeczpospolitej. Autor dokonał tu surowej krytyki licznych anachronizmów w polskim systemie rządzenia państwem. Uważał, że rozbiór był wynikiem samowoli, szerzenia się prywaty i słabości militarnej kraju. Jego zdaniem społeczeństwo polskie wymagało edukacji obywatelskiej i patriotycznej. Staszic, będąc pod silnym wpływem poglądów swego protektora, zawarł w traktacie plany konkretnych reform.

„Przestrogi dla Polski” – to również traktat polityczny, będący rozwinięciem myśli zawartych w „Uwagach...”. „Przestrogi” zostały opublikowane w 1790 roku, a więc w czasie, gdy obradował Sejm Wielki i stanowiły wyraz poglądów stronnictwa patriotycznego. Staszic postulował m.in.: nałożenie podatków przeznaczonych na cele militarne. Opowiadał

Polecamy również:

  • Hugo Kołłątaj - biografia, poglądy i reformy

    Hugo Kołłątaj urodził się w rodzinie szlacheckiej w 1750 roku. Edukację rozpoczął w szkole w Pińczowie, po czym kontynuował na Akademii Krakowskiej. Uzyskał tam w 1768 roku stopień doktora filozofii. Następnie kształcił się na Uniwersytecie w Wiedniu (1770-1774) i w Rzymie, gdzie przyjął świecenia kapłańskie, a... Więcej »

  • Stanisław Leszczyński- biografia, poglądy i reformy

    Stanisław Leszczyński urodził się w 1677 roku we Lwowie jako syn podskarbiego wielkiego koronnego Rafała Leszczyńskiego i Anny z Jabłonowskich. Zgodnie ze zwyczajem przyjętym w magnackich rodach, naukę pobierał w domu, gdzie sprowadzano nauczycieli także z zagranicy. Kontynuował ją w protestanckim gimnazjum w... Więcej »

  • Konstytucja 3 maja - geneza, reformy, znaczenie

    Konstytucja 3 maja została uchwalona podczas Sejmu Czteroletniego (1788-1792) , który od 1790 r. był sejmem skonfederowanym, a więc nie obowiązywała na nim zasada liberum veto. Dzięki temu udało się przyjąć radykalny program konstytucji. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58