Polskie nazwiska - pisownia i odmiana - strona 4

przymiotnik tani: Kowalski, Kowalskiego, Kowalskiemu.

2. Nazwiska zakończone na -y odmieniają się jak przymiotnik trudny: Kluczny, Klucznego, Klucznemu.

3. Nazwiska zakończone na -e odmieniają się jak przymiotnik trudne z końcówką -em w narzędniku i miejscowniku: Krauze, Krauzego, Krauzem.

 

LICZBA MNOGA NAZWISK MĘSKICH

1. Wszystkie nazwiska męskie zakończone na spółgłoskę lub samogłoski -a, -e, -o  w liczbie mnogiej odmieniają się jak rzeczownik psycholog (psychologowie):

Stańczyk - bracia Stańczykowie, Kania - bracia Kaniowie, Sidło - bracia Sidłowie

2. Nazwiska męskie zakończone na -ski, -cki, -dzki uzyskują końcówki -scy, -ccy, -dzcy:

Kowalski - bracia Kowalscy, Nowicki - bracia Nowiccy, Rudzki - bracia Rudzcy

3. Pozostałe nazwiska męskie zakończone na -i otrzymują końcówkę -owie: Boni -bracia Boniowie.

4. Nazwiska zakończone na -y mające postać przymiotników otrzymują końcówki przymiotnikowe: Szybki - bracia Szybcy.

5. Pozostałe nazwiska zakończone na -y otrzymują końcówkę -owie: Batory - bracia Batorowie.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
Pewien błąd się wkradł. "W 1912 r. Byron wygłosił w Izbie Lordów przemówienie" sta...
Ruda • 2021-12-05 16:35:07
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03
T
Jack • 2021-12-05 13:16:14
ok
Shrek • 2021-12-04 18:50:37
Tak
skal • 2021-12-04 16:21:06