Daniel Naborowski Krótkość żywota - interpretacja i analiza wiersza - strona 2

tylko odliczaniem dni, miesięcy i lat do śmierci jako nieuniknionego skutku narodzin.

W kolejnym dystychu podkreślona zostaje bezcelowość rozprawiania nad ludzkim życiem, skoro i tak jest ono podporządkowane nieubłaganemu, nie mającemu wzglądu na żadne zależności prawu:

Krótka rozprawa: jutro – coś dziś jest, nie będziesz,
A żeś był, nieboszczyka imienia nabędziesz;

Fragment ów przypomina sentencję umieszczaną często na nagrobkach, która osobom odwiedzającym cmentarze ma przypominać o tym, iż sami prędzej czy później znajdą tam swoje miejsce spoczynku, cokolwiek więc nie uczynią w życiu doczesnym – i tak nie wybronią się przed podobnym losem.

Swego rodzaju „acutum” wiersza stanowi kolejny wers, zestawiający ludzkie życie ze zjawiskami o znikomej wartości:

Dźwięk, cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt – żywot ludzki słynie.

Na zasadzie synestezji podmiot liryczny odwołał się tutaj do wszystkich zmysłów – lapidarnie dobrane, jednosylabowe wyrażenia odnoszą się do walorów dźwiękowych, wzrokowych, węchowych i dotykowych, zbiegając się na zasadzie litotyzacji w „punkcie” jako ostatecznej granicy znikomości, do jakiej zmierza ludzkie istnienie.

W dalszej partii tekstu podmiot liryczny dąży do

Polecamy również:

  • Krótkość żywota - treść wiersza

    Godzina za godziną niepojęcie chodzi:Był przodek, byłeś ty sam, potomek się rodzi.Krótka rozprawa: jutro - coś dziś jest, nie będziesz,A żeś był, nieboszczyka imienia nabędziesz;Dźwięk, cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt - żywot ludzki słynie.Słońce więcej nie wschodzi to, które raz... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58