Liczebniki angielskie - słówka, pisownia - strona 3

jak liczebnik porządkowy (third, sixth, eighth itd.). Wyjątek stanowią ułamki 1/2 i 1/4, które czytamy kolejno: a / one half i a / one quarter. Jeśli licznik jest większy od 1, to mianownik otrzymuje liczbę mnogą (np. sixths, thirds, quarters).

1/2 a (one) half – połowa
2/3 two thirds – dwie trzecie

Ułamki dziesiętne czytamy operując liczebnikami zwykłymi 1-9 (1.24 – one point two four, 3.56 – three point five six) . Zero czytane jest natomiast jako nought / oh:

2.09 – two point oh nine

4.07 – four point nought seven

Jeśli zero pojawia się przed przecinkiem w liczbach mniejszych od 1, to możemy je pominąć (np. 0.13 – point one three).

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
nie XD
3wrwerwr • 2020-12-05 17:14:29
Uważam że Rząd Pis dąży do stworzenia takiego modelu Państwa Polskiego .
adam • 2020-12-04 18:12:49
xd
księżniczkaxd • 2020-12-04 17:59:34
.
. • 2020-12-04 14:42:13
xd
xddd • 2020-12-04 10:14:31