Liczebniki angielskie - słówka, pisownia - strona 3

jak liczebnik porządkowy (third, sixth, eighth itd.). Wyjątek stanowią ułamki 1/2 i 1/4, które czytamy kolejno: a / one half i a / one quarter. Jeśli licznik jest większy od 1, to mianownik otrzymuje liczbę mnogą (np. sixths, thirds, quarters).

1/2 a (one) half – połowa
2/3 two thirds – dwie trzecie

Ułamki dziesiętne czytamy operując liczebnikami zwykłymi 1-9 (1.24 – one point two four, 3.56 – three point five six) . Zero czytane jest natomiast jako nought / oh:

2.09 – two point oh nine

4.07 – four point nought seven

Jeśli zero pojawia się przed przecinkiem w liczbach mniejszych od 1, to możemy je pominąć (np. 0.13 – point one three).

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
Autor urodził się na wsi Korolowka k. Tarnopola.
Jerzy Zawadzki • 2021-08-01 17:42:54
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39