Czasowniki frazowe - język angielski - strona 2

out = conduct  (przeprowadzać)

Konstrukcje phrasal verbs

- verb + preposition (czasownik + przyimek)

Przykłady:

break in (włamać się)
call up (dzwonić do kogoś)
give off (wydzielać, np. zapach, ciepło)
turn up (pojawić się gdzieś; też: zwiększyć głośność)

- verb + adverb (czasownik + przysłówek)

Przykłady:

fall apart (rozpadać się)
go away (odchodzić)
go without (iść bez...)
pay back (oddać pieniądze/spłacić dług)
take after (udać się w pogoń za kimś)

- verb + adverb and preposition (czasownik + przysłówek i przyimek)

run away with (uciec z...)
run out of (czegoś  brakuje/ coś się skończyło)
stand up to (stawiać się komuś)
be about to (mieć coś właśnie zrobić)
cut down on (ograniczyć coś)

Niektóre z particles mają oczywiste znaczenie, inne są mniej zrozumiałe. Przykładami intuicyjnych particles są np.:

up – sygnalizuje tendencję wzrostową, ''do góry'', a także postęp (speed up, go up, make up, keep up, wake up)

on – wskazuje zwykle na kontynuowanie czegoś (carry on, keep on, go on, move on, hold on)

off – związane jest z rozpoczęciem/końcem/przerwaniem jakiejś czynności (break off, clear off, go off, wear off, take off)

out – związane jest z czymś wychodzącym ''na zewnątrz'' (go out, give out, turn out,

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
.
• 2022-01-25 06:59:05
bardzo mi się podobała książka ,,Drzewo do samego nieba"
• 2022-01-24 12:21:34
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
Łatwiej z Pitagorasa niż z tak skomplikowanego wzoru
• 2022-01-23 10:30:13