Romuald Traugutt - biografia, charakterystyka działalności, zasługi

Romuald Traugutt urodził się 16.01.1826 roku w Szostakowie, na terenie obecnej Białorusi. W młodym wieku starał się dostać na studia, nie udało mu się jednak dopiąć swego. Wobec tego postanowił wstąpić do armii rosyjskiej i tam rozpocząć karierę. Nie było to zresztą zjawisko całkowicie nietypowe dla tamtej epoki, wielu Polaków decydowało się na taką ścieżkę, mimo społecznego ostracyzmu.

Młody Traugutt, jako podoficer został wysłany na Węgry w czasie Wiosny Ludów i uczestniczył tam w tłumieniu powstania węgierskiego. Za ową kampanię został odznaczony Orderem Świętej Anny. Później uczestniczył również w wojnie krymskiej. W roku 1862 roku został zwolniony z armii z powodu ogólnie złej kondycji fizycznej.

Po wybuchu powstania styczniowego początkowo nie chciał się do niego przyłączyć, później jednak uległ namowom i od kwietnia 1863 roku dowodził oddziałami powstańczymi. W czasie walk powstańczych poznał i zaprzyjaźnił się z Elizą Orzeszkową, która pomogła mu później przedrzeć się do Warszawy. 15.08 Traugutt został awansowany na generała i wysłany do Paryżu w celu uzyskania poparcia dla powstania, wobec niepowodzenia misji wrócił do kraju. 18.10 został mianowany dyktatorem powstania.

Traugutt próbował zreformować siły powstańcze, przekształcając je z małych oddziałów partyzanckich w duże korpusu. Starał się też w miarę możliwości o zwiększenie ilościowe i jakościowe ich uzbrojenia. Wprowadzał wojskową dyscyplinę i karność w oddziałach. Starał się również walczyć o przyciągnięcie chłopów do powstania, nakazując jak najszersze kolportowanie uchwał o uwłaszczeniu.

Romuald Traugutt został aresztowany przez carskie władze 11.04.1864, wraz z większą częścią swoich współpracowników. Wyrok mógł być tylko jeden, zwłaszcza z powodu dawnej służby w wojsku rosyjskim. Traugutt został zdegradowany i skazany na karę śmierci, wyrok wykonano 5 sierpnia.

Romuald Traugutt

Polecamy również:

  • Marian Langiewicz - biografia, bitwy, zasługi

    Marian Melchior Antoni Langiewicz urodził się 5.08.1827 roku w Krotoszynie. Był synem lekarza, który zginął jako ochotnik w postaniu listopadowym. W młodości uczęszczał do szkół w Krotoszynie i Trzemesznie, później zaś wyjechał na studia za granicą. W ich trakcie pobierał nauki aż w trzech... Więcej »

  • Przyczyny upadku powstania styczniowego

    Powstanie styczniowe pod pewnymi względami bardzo przypominało wcześniejszy polski zryw narodowy, jakim była konfederacja barska. W przeciwieństwie do powstania listopadowego, gdzie istniała (i toczyła walki) regularna armia polska, walki w latach 1863-1864 miały charakter partyzancki, gdzie poszczególne... Więcej »

  • Skutki i znaczenie powstania styczniowego

    Upadek powstania styczniowego odbił się szerokim echem wśród Polaków we wszystkich zaborach. Klęska powstania była zupełna, obnażając boleśnie wszystkie niedociągnięcia i porażki organizacji konspiracyjnych, które je organizowały. Z tego też powodu doszło do zniechęcenia społeczeństwa,... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 1 =
LOL
2018-05-22 17:48:47
fajne
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20