Rewolucja październikowa (1917) - przyczyny, przebieg, skutki. Dojście do władzy bolszewików

Obalenie w lutym 1917 roku caratu doprowadziło do znacznego osłabienia wewnętrznego Rosji, jak również powiększenia i tak znacznego chaosu w szeregach armii. Nowy ośrodek władzy, jakim stał się Rząd Tymczasowy, z Gieorgijem Lwowem, potem zaś Aleksandrem Kiereńskim na czele nie był w stanie zapanować nad wojskiem. Słynny rozkaz nr 1, wydany przez Kiereńskiego wprowadzał wybór oficerów przez żołnierzy i praktycznie znosił dyscyplinę, co doprowadziło do kompletnej demoralizacji i upadku autorytetu. Władza centralna w kraju była niezwykle słaba, a coraz większe znaczenie zaczęły mieć ruchy odśrodkowe. Dodatkowo osłabiła ją tzw. „afera Korniłowa” - nieudany pucz wojskowy, przeprowadzony w sierpniu 1917 roku przez wyższych wojskowych.

W tej sytuacji przewagę miały organizacje o zwartym systemie i jasno ustalonych kryteriach, które dodatkowo potrafiły zdobyć poparcie wśród zrewolucjonizowanego społeczeństwa. W połowie roku 1917 do Rosji powrócił przywódca partii bolszewików, Włodzimierz Iljicz Lenin. Partia bolszewicka nie była w owym momencie liczna, ale jej członkowie potrafili sformować sojusz z innymi, znacznie silniejszymi stronnictwami socjalistycznymi (m.in. umiarkowani mienszewicy), jak również zyskać sympatię w armii i ludzie. Jak powiedział Włodzimierz Lenin, władza w Rosji leżała praktycznie na ulicy, wystarczyło się po nią schylić.

W nocy z 24 na 25 października (6/7 listopada według kalendarza gregoriańskiego) bolszewickie oddziały uderzyły na kilka najważniejszych budynków w Piotrogrodzie, przypuszczając m.in. atak na Pałac Zimowy. Rząd Tymczasowy został aresztowany, a władze przejęły Rady Robotnicze, początkowo złożone zarówno z przedstawicieli bolszewików, jak i innych ugrupowań.

Już wkrótce jednak stało się jasne, że bolszewicy nie zamierzają się z nikim dzielić władzą. Pomiędzy 1917 a 1918 mienszewicy byli stopniowo spychani do opozycji, potem zaś kompletnie wykluczani z organów nowego rządu. Wkrótce wielu z nich zostało aresztowanych i rozstrzelanych. Bolszewicy pod wodzą Lenina podjęli też próby negocjacji  z Państwami Centralnymi. Pierwszy rozejm został zawarty już 15.12.1917, jednak wobec niejasnej postawy delegatów bolszewickich działania wojenne wznowiono. Ostatecznie wojnę na wschodzie kończył traktat brzeski, podpisany 3.03.1918 roku. Przyznawał on Niemcom i Austro – Węgrom ogromne tereny Białorusi i Ukrainy, a Rosję zmuszał do uznania niepodległości marionetkowego państwa ukraińskiego. Była to cena, jaką bolszewicy byli zmuszeni zapłacić dla utrzymania swojej władzy. Wkrótce zresztą rosnący opór wobec nowych porządków doprowadził do coraz liczniejszych wystąpień przeciwko nowej władzy, co przerodziło się w trwającą do 1921 wojnę domową. Bolszewicy z najwyższym trudem utrzymali swoją władzę.

Polecamy również:

  • Rewolucja lutowa (1917) - przyczyny, przebieg, skutki. Obalenie caratu w Rosji

    Sytuacja gospodarcza w Rosji na przełomie roku 1916 i 1917, połączona z klęskami na froncie i spadkiem zaufania do monarchii powodowały wzrost napięcia społecznego, zwłaszcza w najbiedniejszych, najbardziej dotkniętych przez wojnę warstwach społecznych. Coraz bardziej ożywiały się nastroje rewolucyjne, przejściowo... Więcej »

  • Traktat brzeski (1918) - przyczyny, postanowienia, skutki

    Wybuch rewolucji październikowej w roku 1917 i wiążący się z tym chaos w Rosji został przyjęty w Niemczech z entuzjazmem. Liczono bowiem na to, że nowa władza będzie skora do podpisania pokoju. Istotnie, już 15.12.1918 roku Państwa Centralne zawarły z nową władzą bolszewicką rozejm, rozpoczęły się też daleko idące... Więcej »

  • Feliks Dzierżyński - biografia, działalność

    Feliks Dzierżyński urodził się 11.09.1877 roku w Oziembłowie, znajdującym się na terenie Imperium Rosyjskiego. Pochodził ze starej, średnio zamożnej rodziny szlacheckiej. Po śmierci ojca rozpoczął naukę w gimnazjum w Wilnie, dokąd przeniosła się jego rodzina. Nigdy jednak nie udało mu się osiągnąć dobrych... Więcej »

Komentarze (3)
Wynik działania 1 + 3 =
Ktoś
2020-03-26 15:15:31
Bzdura
Magda
2018-03-06 11:56:12
Bzdura
michał
2018-03-04 13:31:18
ekstra
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42