Rewolucja lutowa (1917) - przyczyny, przebieg, skutki. Obalenie caratu w Rosji

Sytuacja gospodarcza w Rosji na przełomie roku 1916 i 1917, połączona z klęskami na froncie i spadkiem zaufania do monarchii powodowały wzrost napięcia społecznego, zwłaszcza w najbiedniejszych, najbardziej dotkniętych przez wojnę warstwach społecznych. Coraz bardziej ożywiały się nastroje rewolucyjne, przejściowo tylko uśpione przez stłumienie rewolucji z roku 1905. Upadek autorytetu cara i rosnąca nienawiść do wojny, jak również władzy carskiej, doprowadziły ostatecznie do wybuchu rewolucji, która zniosła panowanie Romanowów.

Bezpośrednią przyczyną rewolucji stało się niezadowolenie robotników piotrogrodzkich, zwłaszcza tych pracujących w Putiłowskich Zakładach, zajmujących się produkcją militarną. Trwające pomiędzy 18 a 22 lutym (kalendarza gregoriańskiego, w kalendarzu juliańskim odpowiednio 3 – 7 marca) strajki doprowadziły do masowych zwolnień w tym zakładzie. 23 lutego 1917 roku (8.03.1917 według kalendarza gregoriańskiego) wiec z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet przerodził się w manifestację skierowaną przeciwko władcy. Wkrótce zamieszki ogarnęły całą stolicę.  Próba wysłania przeciwko protestującym wojska dała wręcz odwrotny skutek – po przejściowych sukcesach większa część oddziałów przeszła na stronę buntu. Pod koniec lutego sytuacja wymknęła się spod kontroli. Piotrogród był w rękach zrewoltowanych żołnierzy i cywilów, narastały najbardziej radykalne nastroje.

Car rosyjski, Mikołaj II przebywał w tym momencie w Mohylewie, w siedzibie Stawki Naczelnego Dowódcy. Tam też, po dłuższych wahaniach postanowił abdykować na rzecz brata, Michała Aleksandrowicza (2.03.1917). Ten jednak nie przyjął korony, kończąc definitywnie panowanie Romanowów na carskim tronie.

W pozostawionym samym sobie kraju władzę ostatecznie udało się uchwycić grupie demokratów i polityków różnych opcji, skupionych w Rządzie Tymczasowym, który zapowiedział dalszą wojnę z Państwami Centralnymi i demokratyzację Rosji. Przewodniczącym rządu był Gieorgij Lwow, później premierem został Aleksander Kiereński. Władza Rządu Tymczasowego była jednak słaba i stale podkopywana przez różne organizacje, w tym powstałą mniej więcej w tym samym czasie Piotrogrodzką  Radę Delegatów Robotniczych i Żołnierskich (mimo formalnego sojuszu, który pozwolił na utworzenie Rządu Tymczasowego), jak równiez różnorakie komórki rewolucyjne, powstające w innych miastach. Rosja pogrążała się w coraz większym wewnętrznym chaosie.

Polecamy również:

  • Rewolucja październikowa (1917) - przyczyny, przebieg, skutki. Dojście do władzy bolszewików

    Obalenie w lutym 1917 roku caratu doprowadziło do znacznego osłabienia wewnętrznego Rosji, jak również powiększenia i tak znacznego chaosu w szeregach armii. Nowy ośrodek władzy, jakim stał się Rząd Tymczasowy, z Gieorgijem Lwowem, potem zaś Aleksandrem Kiereńskim na czele nie był w stanie zapanować nad... Więcej »

  • Traktat brzeski (1918) - przyczyny, postanowienia, skutki

    Wybuch rewolucji październikowej w roku 1917 i wiążący się z tym chaos w Rosji został przyjęty w Niemczech z entuzjazmem. Liczono bowiem na to, że nowa władza będzie skora do podpisania pokoju. Istotnie, już 15.12.1918 roku Państwa Centralne zawarły z nową władzą bolszewicką rozejm, rozpoczęły się też daleko idące... Więcej »

  • Feliks Dzierżyński - biografia, działalność

    Feliks Dzierżyński urodził się 11.09.1877 roku w Oziembłowie, znajdującym się na terenie Imperium Rosyjskiego. Pochodził ze starej, średnio zamożnej rodziny szlacheckiej. Po śmierci ojca rozpoczął naukę w gimnazjum w Wilnie, dokąd przeniosła się jego rodzina. Nigdy jednak nie udało mu się osiągnąć dobrych... Więcej »

Komentarze (3)
Wynik działania 1 + 2 =
Nightie
2022-02-20 19:43:46
Szczerze? Ten artykuł pokazuje poziom nauczania w polskich szkołach...
Ty
2021-09-30 18:08:35
Nic z tego się nie dowiedziałem
[GM]
2015-06-02 12:57:16
do niczego sie to nie nadaje ja wiem wszystko a wy nie
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43