Wycofanie się Rosji z I wojny światowej - sytuacja w Rosji 1916-1917

Wybuch wojny w sierpniu 1914 roku został w Rosji przyjęty z mieszanymi uczuciami. Świeże jeszcze były w pamięci ludzkiej upokorzenia i trudna sytuacja materialna państwa podczas wojny rosyjsko - japońskiej (1904 -1905). Z drugiej strony jednak kręgi sprzyjające władzy carskiej uważały, że zwycięski konflikt może poprawić pozycję cara Mikołaja II i wzmocnić kraj. Klęski wojenne z lat 1915 - 1916 doprowadziły jednakże do wręcz przeciwnego zjawiska.  W społeczeństwie gwaltownie spadało poparcie dla działań cara i dla dalszego prowadzenia wojny, bardzo złe wrażenie sprawiały ogromne straty wojska rosyjskiego. Fatalną decyzją cara było równiez osobiste przejęcie dowodzenia nad wojskiem - car nie miał wykształcenia wojskowego i jego dowodzenie mogło być jedynie symboliczne, jednakże od tego czasu mógł być obwiniany za wszystkie klęski.

Równie niechętnym wzrokiem patrzono na najbliższe otoczenie cara. Krytykowano szczególnie żonę Mikołaja II, Aleksandrę Fiodorowną, z pochodzenia Niemkę. Jeszcze większą nienawiść wywoływał syberyjski mnich i cudotwórca, Grigorij Rasputin, który zajmował się rzekomym leczeniem carskiego syna z hemofilii. Wielu ludzi, nawet ze środowisk przychylnych carowi, uważało, że Rasputin posiada zbyt duży wpływ na cara i jego rodzinę. Stąd też ostatecznie został on zamordowany przez spiskowców pod koniec 1916 roku.

Nawet śmierć Rasputina nie mogła już jednak osłabić nadchodzącej fali niepokojów i niezadowolenia. Sytuacja bardzo przypominała początek rewolucji roku 1905, była bowiem spowodowana głównie niedoborami podstawowych środków do życia, żywności i artykułów pierwszej potrzeby. Zamęt zaczął ogarniać również armię, gdzie żołnierze często odmawiali wykonywania rozkazów. Szerzyły się nastroje radykalne, a popularność zdobywały partie lewicowe, nawołujące do zakończenia wojny. W takiej sytuacji wystarczyła jedynie iskra, która spowodowałaby wybuch rewolucji.

Polecamy również:

 • Rewolucja lutowa (1917) - przyczyny, przebieg, skutki. Obalenie caratu w Rosji

  Sytuacja gospodarcza w Rosji na przełomie roku 1916 i 1917, połączona z klęskami na froncie i spadkiem zaufania do monarchii powodowały wzrost napięcia społecznego, zwłaszcza w najbiedniejszych, najbardziej dotkniętych przez wojnę warstwach społecznych. Coraz bardziej ożywiały się nastroje rewolucyjne, przejściowo... Więcej »

 • Rewolucja październikowa (1917) - przyczyny, przebieg, skutki. Dojście do władzy bolszewików

  Obalenie w lutym 1917 roku caratu doprowadziło do znacznego osłabienia wewnętrznego Rosji, jak również powiększenia i tak znacznego chaosu w szeregach armii. Nowy ośrodek władzy, jakim stał się Rząd Tymczasowy, z Gieorgijem Lwowem, potem zaś Aleksandrem Kiereńskim na czele nie był w stanie zapanować nad... Więcej »

 • Traktat brzeski (1918) - przyczyny, postanowienia, skutki

  Wybuch rewolucji październikowej w roku 1917 i wiążący się z tym chaos w Rosji został przyjęty w Niemczech z entuzjazmem. Liczono bowiem na to, że nowa władza będzie skora do podpisania pokoju. Istotnie, już 15.12.1918 roku Państwa Centralne zawarły z nową władzą bolszewicką rozejm, rozpoczęły się też daleko idące... Więcej »

 • Feliks Dzierżyński - biografia, działalność

  Feliks Dzierżyński urodził się 11.09.1877 roku w Oziembłowie, znajdującym się na terenie Imperium Rosyjskiego. Pochodził ze starej, średnio zamożnej rodziny szlacheckiej. Po śmierci ojca rozpoczął naukę w gimnazjum w Wilnie, dokąd przeniosła się jego rodzina. Nigdy jednak nie udało mu się osiągnąć dobrych... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
krokti
• 2024-04-21 14:15:02
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19
Fajne
• 2024-04-17 15:24:05
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55