Struktura wykształcenia na świecie - strona 2

nkcjonalny, utrudniający  sprawne funkcjonowanie we współczesnym społeczeństwie. Wiąże się on z nieumiejętnością czytania tekstów ze zrozumieniem, wykonywania niezbyt trudnych obliczeń (obliczania udziału procentowego, obliczania wysokości podatku), czy stosowania technologii informatycznych.

Szacuje się, że w 2012 roku około 7% mieszkańców naszego globu miało wyższe wykształcenie (na podstawie http://www.100people.org). Oznacza to wzrost siedmiokrotny wzrost od 2006 roku, głównie dzięki rozwojowi szkolnictwa wyższego w krajach azjatyckich (zwłaszcza Chiny i Indie).  W roku akademickim 2009/2010 w Chinach studiowało ponad 31 mln osób, a w Indiach i Stanach zjednoczonych ameryki ponad 20 mln osób.
Według danych OECD udział osób posiadających w 2010 roku wyższe wykształcenie wynosił średnio w Polsce 23%. Najwyższy był w: Federacji Rosyjskiej (54% populacji w wieku 25-64 lata), Kanadzie (51%), Izraelu (46%), Japonii (45%), USA (42%), Nowej Zelandii (41%) i Rep. Korei (40%). W Chinach przodujących obecnie pod względem liczby studentów jest to 5% populacji w wieku 25-64 lata.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
Pewien błąd się wkradł. "W 1912 r. Byron wygłosił w Izbie Lordów przemówienie" sta...
Ruda • 2021-12-05 16:35:07
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03
T
Jack • 2021-12-05 13:16:14
ok
Shrek • 2021-12-04 18:50:37
Tak
skal • 2021-12-04 16:21:06