Przemysł na świecie - geografia - strona 2

przemysłowych, często jako półprodukty dla innych branży przemysłu, zalicza się tu m.in.: przemysł chemiczny, metalurgiczny, czy maszynowy, zakłady przemysłu ciężkiego często przyczyniają się do znacznego zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego)
i przemysł lekki (wytwarzający zwykle produkty konsumpcyjne, zalicza się tu przede wszystkim przemysł włókienniczy, odzieżowy i skórzany ale też przemysł ceramiczny i spożywczy).
Jeszcze inaczej działalność przemysłową klasyfikuje tradycyjnie stosowany w Polsce podział przemysłu na gałęzie i branże. Wyróżniamy następujące gałęzie przemysłu:
- przemysł paliwowo-energetyczny (skupiający branże: węglową - zajmującą się wydobyciem węgla kamiennego i brunatnego, paliwową – zajmującą się wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, produkcją paliw w rafineriach i koksu w koksowniach oraz energetyczną – zajmującą się produkcją energii elektrycznej),
- przemysł metalurgiczny (branże: kopalnictwa i hutnictwa rud żelaza oraz kopalnictwa i hutnictwa metali nieżelaznych),
- przemysł elektromaszynowy (branże: metalowa, maszynowa, przemysłu środków transportu, precyzyjna oraz  elektrotechniczna i elektroniczna),
- przemysł chemiczny (zarówno produkcja kwasu siarkowego, jak włókien sztucznych, czy lekarstw),
- przemysł mineralny (z branżami: przemysł materiałów budowlanych, szklarski i ceramiczny),
- przemysł lekki (w węższym znaczeniu tego słowa, z branżami: włókienniczą, odzieżową i skórzaną),
- przemysł drzewno-papierniczy (branże: drzewna i celulozowa-papiernicza),
- przemysł spożywczy (rzeźnie, mleczarnie, młyny, browary i inne),
i inne (poligraficzny – czyli drukarski, paszowy itp.).
Wśród gałęzi przemysłu wyróżniane są często gałęzie tradycyjne (rozwijające się w XIX i e pierwszej połowie XX wieku) – przemysł włókienniczy, górnictwo, przemysł metalurgiczny, niektóre działy przemysłu chemicznego, w krajach wysokorozwiniętych znajdujące się obecnie często w kryzysie
oraz gałęzie nowoczesne, w których produkty finalne są skomplikowane a wykorzystywane surowce i półprodukty znacznie przetworzone (np. przemysł samochodowy, kosmetyczny itp.). W odniesieniu do najbardziej nowoczesnych działów przemysłu, stosujących najnowsze rozwiązania techniczne (przemysł lotniczy, elektroniczny, farmaceutyczny, optyczny itp.) stosujemy określenie przemysłu zaawansowanych technologii (high-tech).

W zestawieniach statystycznych przemysł często występuje razem z budownictwem i działalnością montażową (jako drugi dział gospodarki).

Nauką geograficzną zajmującą się produkcją przemysłową jest geografia przemysłu. Zajmuje się ona przestrzennymi aspektami prowadzenia działalności przemysłowej i ich zmianami w czasie. Bada m.in.: rozmieszczenie działalności przemysłowej, czynniki lokalizacji zakładów przemysłowych różnych branż, procesami koncentracji zakładów przemysłowych (tworzenia okręgów przemysłowych) oraz deindustrializacji, restrukturyzacji przemysłu w ujęciu regionalnym itp.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Od rzemiosła do przemysłu - rozwój działalności przetwórczej

  Działalność przemysłowa nie jest pierwszym rodzajem działalności produkcyjnej nie związanej z rolnictwem. Rozwój przemysłu zapoczątkowany w połowie XVIII wieku był poprzedzony przez produkcję rzemieślniczą. Więcej »

 • Czynniki lokalizacji przemysłu - przykłady - geografia

  Właściwa lokalizacja zakładu przemysłowego pozwala ograniczyć koszty prowadzenia działalności produkcyjnej i/lub dystrybucji wytwarzanych wyrobów, a w efekcie zmaksymalizować zyski właściciela zakładu. Ta optymalna lokalizacja wynika bądź z wymogów procesów technologicznych stosowanych w... Więcej »

 • Przemysł paliwowo-energetyczny na świecie

  Przemysł paliwowo-energetyczny jest gałęzią przemysłu zajmującą się wydobyciem surowców energetycznych i ich przetwarzaniem na paliwa i energię elektryczną. Więcej »

 • Przemysł metalurgiczny na świecie

  Jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu jest przemysł metalurgiczny. Do działalności przemysłu metalurgicznego zaliczane jest:- wydobywanie rud metali (chociaż nie zawsze, zdarza się, że jako przemysł metalurgiczny rozumiemy tylko przerób tych rud),- ich wstępna obróbka (gł. wzbogacanie rud),-... Więcej »

 • Przemysł elektromaszynowy na świecie

  Przemysł elektromaszynowy (a w każdym razie niektóre jego branże) zaliczany jest do nowoczesnych gałęzi przemysłu, a stopień jego rozwoju jest wskaźnikiem poziomu rozwoju gospodarczego. W przemyśle elektromaszynowym wytwarzane produkty z reguły są znacznie przetworzone; produkcja tego przemysłu wymaga... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
222
• 2023-06-06 19:49:33
r
• 2023-06-06 17:41:12
git
• 2023-06-06 10:07:31
super
• 2023-06-05 19:23:14