Przemysł na świecie - geografia - strona 2

świata”). Jej wartość oszacowano na ponad 3,7 biliona dolarów amerykańskich. Dużą produkcję przemysłową mają też: USA (wartość prawie 3 bilionów dolarów), Japonia (o wartości ponad 1,6 mld dolarów) i Niemcy (o wartości prawie 1 biliona dolarów amerykańskich). Udział produkcji przemysłowej w tworzeniu produktu krajowego brutto (PKB) jest w poszczególnych krajach różny – największy w krajach nowouprzemysłowionych i krajach postkomunistycznych stawiających w przeszłości na industrializację (45% w Chinach, 40% w Republice Korei, 38% w Republice Czeskiej, 36% w Rosji) oraz w krajach „monokultury naftowej” (67% w Arabii Saudyjskiej). W krajach wysokorozwiniętych udział przemysłu w wytwarzaniu PKB jest mniejszy (19% w USA, czy 28% w Niemczech i Szwajcarii), a wzrasta tam rola sektora usług.
2. Funkcja społeczna – tworzenie miejsc pracy (intensywne uprzemysłowienie, czyli industrializacja w XIX i XX wieku było też głównym czynnikiem urbanizacji) – współcześnie największy udział w strukturze zatrudnienia (do ok. 40%) ma przemysł w krajach rozwijających się, w krajach wysokorozwiniętych udział przemysłu w zatrudnieniu pracowników najemnych spadł w ostatnich kilkudziesięciu latach do 20-30

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Od rzemiosła do przemysłu - rozwój działalności przetwórczej

  Działalność przemysłowa nie jest pierwszym rodzajem działalności produkcyjnej nie związanej z rolnictwem. Rozwój przemysłu zapoczątkowany w połowie XVIII wieku był poprzedzony przez produkcję rzemieślniczą. Więcej »

 • Czynniki lokalizacji przemysłu - przykłady - geografia

  Właściwa lokalizacja zakładu przemysłowego pozwala ograniczyć koszty prowadzenia działalności produkcyjnej i/lub dystrybucji wytwarzanych wyrobów, a w efekcie zmaksymalizować zyski właściciela zakładu. Ta optymalna lokalizacja wynika bądź z wymogów procesów technologicznych stosowanych w... Więcej »

 • Przemysł paliwowo-energetyczny na świecie

  Przemysł paliwowo-energetyczny jest gałęzią przemysłu zajmującą się wydobyciem surowców energetycznych i ich przetwarzaniem na paliwa i energię elektryczną. Więcej »

 • Przemysł metalurgiczny na świecie

  Jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu jest przemysł metalurgiczny. Do działalności przemysłu metalurgicznego zaliczane jest:- wydobywanie rud metali (chociaż nie zawsze, zdarza się, że jako przemysł metalurgiczny rozumiemy tylko przerób tych rud),- ich wstępna obróbka (gł. wzbogacanie rud),-... Więcej »

 • Przemysł elektromaszynowy na świecie

  Przemysł elektromaszynowy (a w każdym razie niektóre jego branże) zaliczany jest do nowoczesnych gałęzi przemysłu, a stopień jego rozwoju jest wskaźnikiem poziomu rozwoju gospodarczego. W przemyśle elektromaszynowym wytwarzane produkty z reguły są znacznie przetworzone; produkcja tego przemysłu wymaga... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
fajne
• 2022-05-21 18:27:45
Lol
• 2022-05-21 10:11:52
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01