Flora i fauna Polski - strona 6

jednolite wiekowo, stosunkowo młode bory sosnowe i lasy mieszane na Niżu Polskim i bory świerkowe w górach (także w siedlisku regla dolnego – zwłaszcza w Sudetach).
Zmienił się tez zasięg występowania gatunków roślin i zwierząt – np. niedźwiedź brunatny (Urso arctos) występujący dawniej na obszarze całego kraju obecnie spotykany jest tylko w Karpatach.
Człowiek wprowadził też (świadomie lub nie) do flory i fauny Polski szereg gatunków obcych. Są to oczywiście rośliny uprawne i zwierzęta hodowlane, ale też np. chwasty polne, czy pochodzący z Azji Mniejszej wróbel domowy (Passer domesticus) lub wprowadzone na Dolnym Śląsku śródziemnomorskie owce – muflony (Ovis aries musimon).
Również współcześnie obserwujemy pojawienie się gatunków inwazyjnych we florze i faunie Polski (często wypierają gatunki miejscowe). Należą do nich m.in.: barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnovskyi) – powodujący poparzenia skóry człowieka, nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis),  czy norka kanadyjska (Neovison vison).

Równocześnie jednak przetrwały w faunie Polski gatunki, które gdzie indziej w europie już wymarły. Przykładem najbardziej znanym jest żubr (Bison bonatus).

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Endemity w Polsce - rośliny, zwierzęta - charakterystyka

    Endemit to takson organizmów żywych (rodzaj, rodzina, chociaż najczęściej gatunek), którego zasięg ograniczony jest dla danego miejsca albo region i nigdzie indziej nie występuje on naturalnie. Przeciwieństwem gatunków endemicznych są szeroko rozpowszechnione gatunki kosmopolityczne. W faunie i... Więcej »

  • Lasy Polski - gleby, powierzchnia, rodzaje, charakterystyka

    Zbiorowiska leśne stanowią naturalną roślinność potencjalną na większości terytorium lądowego Polski (szacunkowo ok. 90%). Współcześnie lesistość Polski (stosunek powierzchni lasów do powierzchni ogólnej kraju) wynosi 29,2%. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
wow
lika • 2021-12-05 17:24:11
Pewien błąd się wkradł. "W 1912 r. Byron wygłosił w Izbie Lordów przemówienie" sta...
Ruda • 2021-12-05 16:35:07
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03
T
Jack • 2021-12-05 13:16:14
ok
Shrek • 2021-12-04 18:50:37