Flora i fauna Polski - strona 5

m n.p.m. W Bieszczadach zamiast zarośli kosówki bezpośrednio nad piętrem regla dolnego występują zarośla złożone z kosej (karłowatej) olchy – olszy zielonej (Alnus viridis), zarastającej dolne partie łąk górskich (ok. 1150 m n.p.m.).
Łąki typu alpejskiego występują tylko w Tatrach (>1 800 m n.p.m.), Karkonoszach (>1450 m .np.m.), na Babiej Górze (>1650 m n.p.m.) i w Bieszczadach (>1150 m n.p.m. – zwane połoninami). W Tatrach jest to królestwo kozicy i świstaka.
Piętro turni – piętro skalne z kępkami mchów, roślin kwiatowych i porostami występuje tylko w Tatrach Wysokich, powyżej wysokości 2 200 m n.p.m.

Przyroda ożywiona Polski została znacznie zmieniona pod wpływem działalności człowieka.
Zmniejszyła się powierzchnia lasów (współcześnie zajmujących tylko ok. 30% powierzchni kraju) – miejsce zbiorowisk leśnych zajęły pola uprawne (monokulturom roślin uprawnych towarzyszą jednak często ciekawe zbiorowiska chwastów polnych – np. maku polnego Papaver rhoeas) i łąki (różne zbiorowiska – od jałowych łąk z psia trawką na piaskach po żyzne i bogate florystycznie łąki rajgrasowe na dawnych siedliskach grądowych).
Także skład gatunkowy i struktura wiekowa lasów zostały znacznie zmienione – dominują 

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Endemity w Polsce - rośliny, zwierzęta - charakterystyka

    Endemit to takson organizmów żywych (rodzaj, rodzina, chociaż najczęściej gatunek), którego zasięg ograniczony jest dla danego miejsca albo region i nigdzie indziej nie występuje on naturalnie. Przeciwieństwem gatunków endemicznych są szeroko rozpowszechnione gatunki kosmopolityczne. W faunie i... Więcej »

  • Lasy Polski - gleby, powierzchnia, rodzaje, charakterystyka

    Zbiorowiska leśne stanowią naturalną roślinność potencjalną na większości terytorium lądowego Polski (szacunkowo ok. 90%). Współcześnie lesistość Polski (stosunek powierzchni lasów do powierzchni ogólnej kraju) wynosi 29,2%. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
dodawanie
mrkesg • 2021-12-02 12:08:28
nice
Katto • 2021-12-01 09:44:14
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36