Czynniki lokalizacji przemysłu - przykłady - geografia - strona 5

serie specjalistycznych wyrobów i muszą być w ścisłym kontakcie z odbiorcą (np. przemysł poligraficzny);
- infrastruktura techniczna (sieć komunikacyjna, energetyczna, wodno-kanalizacyjna, oczyszczalnie śmieci i inne), jej brak lub niedorozwój zwiększa koszty inwestycji; czasami lokalizacja zakładu w obszarze do tej pory nieprzemysłowym może być jednak opłacalna – ceny gruntów oraz koszty pracy są tam niższe, dodatkowo lokalne władze w celu pobudzenia lokalnej gospodarki mogą zaoferować ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej;
- korzyści aglomeracji (skupienia się na danym obszarze) zakładów przemysłowych reprezentujących różne branże – gwarantuje lepsze wykorzystanie infrastruktury, umożliwia współpracę naukowo-techniczną, ułatwia kooperację, co pozwala na specjalizację produkcji, zwiększa rynek zbytu (zwłaszcza dla producentów dóbr inwestycyjnych);
- czynniki związane z prawem i polityką proinwestycyjną władz krajowych lub lokalnych
(np. o relokacji wielu działów przemysłu z krajów Europy do Południowej i Wschodniej Azji poza niższymi płacami pracowników decyduje też to, że pracowników słabiej niż w Europie chronią prawa pracownicze i w produkcji nie trzeba stosować się

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Od rzemiosła do przemysłu - rozwój działalności przetwórczej

  Działalność przemysłowa nie jest pierwszym rodzajem działalności produkcyjnej nie związanej z rolnictwem. Rozwój przemysłu zapoczątkowany w połowie XVIII wieku był poprzedzony przez produkcję rzemieślniczą. Więcej »

 • Przemysł paliwowo-energetyczny na świecie

  Przemysł paliwowo-energetyczny jest gałęzią przemysłu zajmującą się wydobyciem surowców energetycznych i ich przetwarzaniem na paliwa i energię elektryczną. Więcej »

 • Przemysł metalurgiczny na świecie

  Jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu jest przemysł metalurgiczny. Do działalności przemysłu metalurgicznego zaliczane jest:- wydobywanie rud metali (chociaż nie zawsze, zdarza się, że jako przemysł metalurgiczny rozumiemy tylko przerób tych rud),- ich wstępna obróbka (gł. wzbogacanie rud),-... Więcej »

 • Przemysł elektromaszynowy na świecie

  Przemysł elektromaszynowy (a w każdym razie niektóre jego branże) zaliczany jest do nowoczesnych gałęzi przemysłu, a stopień jego rozwoju jest wskaźnikiem poziomu rozwoju gospodarczego. W przemyśle elektromaszynowym wytwarzane produkty z reguły są znacznie przetworzone; produkcja tego przemysłu wymaga... Więcej »

 • Przemysł chemiczny na świecie

  Jedną z najważniejszych gałęzi współczesnego przemysłu jest przemysł chemiczny. Przemysł chemiczny jest kapitałochłonny, ale większość jego branży nie wymaga licznej siły roboczej – większość procesów technologicznych daje się więc łatwo zautomatyzować. Zakłady produkcyjne tego przemysłu... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46
XD
Xd • 2021-10-15 13:34:06
Es
Olek • 2021-10-15 13:30:44