Bogactwa naturalne Polski - występowanie, przykłady - strona 3

kobaltu i molibdenu (duże złoża rud tego pierwiastka znajdują się prawdopodobnie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, m.in. w okolicach Myszkowa).

Oczywiście jeśli rozpatrujemy czas wykorzystania zasobów zagospodarowanych wówczas wystarczą one na dużo krócej niż zasoby udokumentowane (np. węgiel kamienny według niektórych źródeł tylko na ok 50 lat).

Udział niewyczerpywalnych zasobów energetycznych (energia spadku wód, energia słoneczna, energia wiatru, energia geotermalna) w produkcji energii w Polsce jest niewielki, co wynika z jednej strony z jej ograniczonych zasobów (klimat decydujący o małym usłonecznieniu i bardzo zmiennych warunkach wiatrowych oraz mały spadek wód płynących), ale również z nastawienia decydentów (ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych jako źródeł energii jest z jednej strony kosztowne, z drugiej zaś napotyka opór lobby węglowo-energetycznego). W warunkach polskich ważnym alternatywnym źródłem energii może okazać się biomasa.

Problemem dla rozwoju gospodarki Polski w przyszłości mogą okazać się stosunkowo niewielkie zasoby wodne (która wykorzystywana jest do spożycia, w przemyśle, a w przyszłości może również w nawodnieniach rolniczych);

Mimo nie największej (w porównaniu z wieloma innymi krajami europejskimi) lesistości jest Polska jednym z większych producentów drewna na świecie (pozyskanie drewna w Polce stanowiło w 2010 roku ok. 2%  pozyskania na świecie).

Mimo stosunkowo słabych gleb jest tez Polska jednym z większych w Europie producentów płodów rolnych.

Stosunkowo czyste środowisko (powietrze, wody) i mało przekształcone ekosystemy przyrodnicze czynią też z Polski atrakcyjne miejsce wypoczynku i rozwoju turystyki przyrodniczej w skali Europy.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03
T
Jack • 2021-12-05 13:16:14
ok
Shrek • 2021-12-04 18:50:37
Tak
skal • 2021-12-04 16:21:06
dlaczego tu nie ma właściwości tylko sam opis?!
Makłowicz • 2021-12-03 18:06:28