Różnice pomiędzy endocytozą i egzocytozą

Endocytoza

Endocytoza to proces pobierania makrocząstek z zewnętrznego otoczenia komórki do jej wnętrza. Cząstki są zbyt duże aby mogły zostać przetransportowane do komórki za pomocą nośników białkowych, dlatego ich transport odbywa się poprzez pęcherzyk endocytarny, który przenika do wnętrza komórki wraz z fragmentami błony komórkowej.
W zależności od transportowanej cząsteczki można wyróżnić fagocytozę oraz pinocytozę.

Egzocytoza

Egzocytoza jest procesem odwrotnym do procesu endocytozy. Podczas egzocytozy dochodzi do uwolnienia metabolitów powstających wewnątrz komórki takich jak: enzymy, hormony, neurotransmitery, również produkty uboczne metabolizmu. Proces egzocytozy polega na połączeniu (fuzji) pęcherzyka transportującego z błoną komórkową od wewnątrz, w skutek czego dochodzi do uwolnienia zawartośći pęcherzyka do przestrzeni zewnątrzkomórkowej.
Endo- oraz egzocytoza są procesami zachodzącymi w komórkach eukariotycznych.

 Przebieg egzocytozy
 Przebieg egzocytozy

Polecamy również:

 • Budowa błony komórkowej

  Każda komórka jest otoczona błoną komórkową (plazmolemmą), która oddziela ją od środowiska zewnętrznego i zapewnia z nim kontakt. Poszczególne składniki komórki są oddzielone od cytoplazmy jedną (siateczka wewnątrzplazmatyczna, aparat Golgiego, wakuola, lizosomy, peroksysomy,... Więcej »

 • Siateczka śródplazmatyczna szorstka i gładka

  Siateczka śródplazmatyczna (retikulum endoplazmatyczne) to struktura błoniasta występująca we wszystkich rodzajach komórek jądrzastych (komórkach protistów, grzybów, roślin i zwierząt). Tworzy ją złożony trójwymiarowy system kanalików, rozgałęzionych rurek... Więcej »

 • Rybosomy

  Rybosomy to niewielkie organelle (16-24 nm) pozbawione błony,  zbudowane z białka i rybosomalnego RNA (rRNA). Składają się z dwóch dopasowanych podjednostek: mniejszej i większej. Obie podjednostki powstają w jąderku jądra komórkowego i oddzielnie... Więcej »

 • Aparat Golgiego

  Aparat Golgiego (struktury Golgiego) to organellum, które zwykle występuje w pobliżu jądra komórkowego, nie posiada połączenia z siateczką wewnątrzplazmatyczną i nigdy nie ma przyczepionych rybosomów.  Więcej »

 • Lizosomy, peroksysomy, glioksysomy

  Lizosomy to niewielkie kuliste pęcherzyki otoczone pojedynczą błoną. Występują tylko w komórkach zwierzęcych, powstają w ten sam sposób jak pęcherzyki Aparatu Golgiego. Wypełnione są enzymami hydrolitycznymi, które rozkładają różne związki organiczne (białka, lipidy,... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20