Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Sankcja - sankcje społeczne - definicja, rodzaje, przykłady

Sankcją określa się społeczną reakcję na postępowanie jednostki bądź grupy, z reguły ma ona formę kary lub nagrody i jest wynikiem przestrzegania lub nieprzestrzegania ustalonych norm. Sankcje społeczne mogą mieć różny charakter – prawny, towarzyski albo moralny, w zależności od dziedziny życia jakiej dotyczą.

W rozumieniu prawnym możemy rozumieć na dwa sposoby: 1. jako prawna konsekwencja naruszenia przepisów prawa, sposób egzekwowania prawa, 2. jako nadanie jakiemuś aktowi mocy prawnej.

Przykładem sankcji prawnej mogą być: nałożenie grzywny, aresztowanie, odszkodowanie czy odebranie prawa wyborczego.

Z kolei w przypadku sankcji towarzyskich, są one nakładane przez członków określonej grupy społecznej i z reguły nie posiadają charakteru prawnego, lecz są to sankcje typu nieformalnego, stosowane w przypadku nieprzestrzegania przez członka grupy norm zachowań wyznaczonych jako obowiązujące w tej społeczność. Przykładem sankcji towarzyskiej może być unikanie kontaktu z osobą, niedopuszczanie do uczestnictwa we wspólnych przedsięwzięciach bądź nawet wykluczenie z grupy.

Wreszcie sankcja moralna jest to reakcja występująca w momencie przekroczenia pewnych norm moralnych, przeważnie przybiera ona formę wyrzutów sumienia, poczucia winy samej jednostki, która uświadomiła sobie fakt, iż przekroczyła pewne dopuszczalne zasady moralne.

Sankcje społeczne są zatem różnego rodzaju konsekwencjami wynikającymi z funkcjonowania jednostki w grupach o ustalonych zasadach funkcjonowania, których przestrzeganie jest warunkiem akceptacji.

Zobacz również

Losowe zadania

 • Nazwij przyrządy meteorologiczne

  Podaj nazwy przyrządów wykorzystywanych w meteorologii, służących do pomiarów: A. temperatury powietrza B. czasu usłonecznienia C. wilgotności powietrza D. cieśnienia atmosferycznego E. prędkości wiatru  F. opadów atmosferycznych

  0 Odpowiedz Więcej
 • Narysuj wzór cząsteczki kwasu glukuronowego w projekcji Fishera

  Jednym z mechanizmów usuwania z organizmu ksenobiotyków, czyli substancji, które naturalnie nie występują w organizmie i są mu obce, jak na przykład leki, jest glukuronidacja. Proces ten polega na przyłączeniu do ksenobiotyku cząsteczki kwasu glukuronowego, powstającej w wyniku utleniania grupy –CH2OH glukozy do g...

  0 Odpowiedz Więcej
 • Oblicz entalpię reakcji

  Znając standardową entalpię spalania etanolu ∆H°sp EtOH = -1357,2 kJ/mol oraz entalpię parowania wody w temperaturze 25°C i pod ciśnieniem 1013 hPa ∆H°par H2O = 44020 J/mol, oblicz entalpię poniższej reakcji: CH3CH2OH(c) + 3 O2(g) → 2 CO2(g) + 3 H2O(g)

  0 Odpowiedz Więcej
 • Dalekowidz

  Jakie okulary powinien nosić Piotruś, jeżeli widzi wyraźnie przedmioty z odległości 2m, aby widzieć wyraźnie z odległości 50cm?

  0 Odpowiedz Więcej
 • Znając gęstość oblicz stężenie substancji w etanolu

  W 300 ml etanolu o gęstości 1800 g/L rozpuszczono 40g dobrze rozpuszczalnej w etanolu substancji. Oblicz stężenie procentowe tak otrzymanego roztworu.

  0 Odpowiedz Więcej
Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28
Rzym podbity przez barbarzyńców powoli całkowicie zamierał. Styl romański jest uprosz...
Badacz wlotów i upadków cywilizacji • 2020-06-11 21:16:11