Sankcja - sankcje społeczne - definicja, rodzaje, przykłady

Sankcją określa się społeczną reakcję na postępowanie jednostki bądź grupy, z reguły ma ona formę kary lub nagrody i jest wynikiem przestrzegania lub nieprzestrzegania ustalonych norm. Sankcje społeczne mogą mieć różny charakter – prawny, towarzyski albo moralny, w zależności od dziedziny życia jakiej dotyczą.

W rozumieniu prawnym możemy rozumieć na dwa sposoby: 1. jako prawna konsekwencja naruszenia przepisów prawa, sposób egzekwowania prawa, 2. jako nadanie jakiemuś aktowi mocy prawnej.

Przykładem sankcji prawnej mogą być: nałożenie grzywny, aresztowanie, odszkodowanie czy odebranie prawa wyborczego.

Z kolei w przypadku sankcji towarzyskich, są one nakładane przez członków określonej grupy społecznej i z reguły nie posiadają charakteru prawnego, lecz są to sankcje typu nieformalnego, stosowane w przypadku nieprzestrzegania przez członka grupy norm zachowań wyznaczonych jako obowiązujące w tej społeczność. Przykładem sankcji towarzyskiej może być unikanie kontaktu z osobą, niedopuszczanie do uczestnictwa we wspólnych przedsięwzięciach bądź nawet wykluczenie z grupy.

Wreszcie sankcja moralna jest to reakcja występująca w momencie przekroczenia pewnych norm moralnych, przeważnie przybiera ona formę wyrzutów sumienia, poczucia winy samej jednostki, która uświadomiła sobie fakt, iż przekroczyła pewne dopuszczalne zasady moralne.

Sankcje społeczne są zatem różnego rodzaju konsekwencjami wynikającymi z funkcjonowania jednostki w grupach o ustalonych zasadach funkcjonowania, których przestrzeganie jest warunkiem akceptacji.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-02-25 18:12:20
Smog to taki cichy zabójca, którego niekiedy nie widzimy, a negatywnie oddziałuje na na...
• 2024-02-25 18:02:05
.
• 2024-02-24 12:28:53
Dziękuję za szczegółowy wykaz wraz z opisem.
• 2024-02-23 13:00:06
okokok
• 2024-02-22 15:33:45