Tantra - co to jest, filozofia

Tantra (z sanskrytu tan – „sieć, nić, rozciąganie”) to nazwa prądu mistycznego, który funkcjonuje we wszystkich głównych odłamach hinduizmu. Stąd mówi się o tantrycznej tradycji śiwaickiej, śaktyjskiej oraz wisznuickiej. Pojawia się także w buddyzmie (wadżrajana) oraz dżinizmie.

Tantryzm nie jest zatem osobną religią czy filozofią, ale pewną metodą, która ma doprowadzić wyznawcę do utożsamienia się z najwyższym bytem (bóstwem). Przy przechodzeniu kolejnych etapów duchowego rozwoju (transformacji duchowej) konieczna jest pomoc nauczyciela (guru). Wtajemniczeniu towarzyszą ceremonie inicjacji (diksza), gdyż wiedza tantryczna ma ezoteryczny charakter. Równocześnie tantryzm cechuje egalitarność, która przewiduje wyzwolenie dla każdego wyznawcy, żyjącego według dyscypliny i ustalonego rytuału. Pochodzenie i status społeczną nie mają w tantrze znaczenia.

Według tantryzmu wszechświat (makrokosmos) powstał i istnieje dzięki połączeniu pierwiastka żeńskiego i męskiego. Pierwiastek męski to nasienie, umysł i bierność. Z kolei w pierwiastku żeńskim tkwi aktywna i płodna siła. Oznacza to, że bez udziału bogini nie jest możliwa manifestacja żadnej z form świata. Stąd kult bóstw żeńskich oraz

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
f
h9\ • 2020-09-22 15:56:45
Ja tylko powiem że ,JD
Dis • 2020-09-22 15:44:51
Co
kek • 2020-09-22 15:26:13
guiguigoiu
karuigy • 2020-09-22 14:15:16
JD
frou_sen • 2020-09-22 14:07:13