Św. Jan z Dukli - biografia, zasługi, patronat

Św. Jan urodził się w Dukli na początku XV wieku w rodzinie mieszczańskiej. Informacje o jego młodości zawarte są wyłącznie w legendach i miejscowej tradycji – brak na ten temat źródeł historycznych. Jeden z przekazów głosi, że już od wczesnych lat Jan prowadził życie pustelnicze w pobliskich lasach u stóp góry zwanej Cergową.

Nieznane są przyczyny, dla których Jan postanowił wstąpić do franciszkanów konwentualnych w Krośnie. Najprawdopodobniej zdecydował się na to ok. 1434-1440 r., kiedy miał już 25-30 lat. Odbył tam studia kanoniczne i został wyświęcony na kapłana (prezbitera). Niemal od razu został powołany na urząd kaznodziei. Przez wiele lat był również przełożonym klasztoru w Krośnie i we Lwowie, aż w końcu został wybrany kustoszem całego okręgu lwowskiego.

W połowie XV w. we Lwowie został założony konwent obserwantów, czyli franciszkanów reguły obostrzonej (zwanych również bernardynami). Jan z Dukli bacznie obserwował ich życie oraz działalność i postanowił w pewnym momencie do nich wstąpić. Bernardyni przyjęli go bez wahania. Było to prawdopodobnie w roku 1463. W konwencie Jan spędził 21 lat, następnie udał się na krótki okres do Poznania i wrócił do Lwowa, aby tam spędzić resztę życia jako kaznodzieja i spowiednik. W ostatnich latach przed śmiercią utracił wzrok. Do ślepoty dołączyła się ponadto choroba bezwładu nóg. Nadal jednak prowadził życie ascetyczne i wykonywał po dawnemu obowiązki zakonne. Długie godziny spędzał na czuwaniach i modlitwach – zasłynął jako wielki czciciel Matki Bożej.

Jan z Dukli zmarł w opinii świętości 29 września 1484 roku. Pochowano go w kościele klasztornym we Lwowie. Już w trzy lata po jego śmierci obserwanci wystarali się u papieża, Innocentego VIII, o zezwolenie na tzw. „podniesienie ciała”, co było równoznaczne z pozwoleniem na oddawanie mu czci publicznej. Akt podniesienia miał jednak miejsce dopiero w 1521 r. Grób Jana z Dukli był nawiedzany nie tylko przez katolików, ale również prawosławnych i Ormian. Przybywali do niego także  monarchowie: Jan Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki i Jan III Sobieski. Wstawiennictwu Jana przypisywano ocalenie Lwowa w  1648 r. w czasie oblężenia przez Bohdana Chmielnickiego.

Jan z Dukli został ogłoszony błogosławionym przez papieża Klemensa XII w roku 1733, natomiast kanonizacji dokonał w Krośnie papież Jan Paweł II podczas swojej wizyty w dniu 10 czerwca 1997 r. Wspomnienie św. Jana Kościół katolicki obecnie obchodzi 8 lipca. Jego relikwie znajdują się współcześnie w rodzinnej Dukli.

W ikonografii św. Jan z Dukli przedstawiany jest w habicie zakonnika, czasami jako niewidomy. Jego atrybutem są promienie światła.

Patronat

Papież Klemens XII ogłosił św. Jana z Dukli patronem Korony oraz Litwy. Obecnie uważany jest za patrona archidiecezji przemyskiej, Lwowa oraz dawnego rycerstwa polskiego.

Polecamy również:

 • Św. Faustyna Kowalska - biografia, objawienia, patronat

  Św. Faustyna (właściwie Helena) Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 r. w wielodzietnej, rolniczej rodzinie z Głogowca k/Łodzi. W wieku dziewięciu lat przyjęła I Komunię świętą. Trzy lata później rozpoczęła naukę w szkole podstawowej, ale musiała zrezygnować, aby pomóc mamie w prowadzeniu... Więcej »

 • Św. Albert Chmielowski - biografia, zasługi, patronat

  Adam Bernard Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomii (wówczas powiat miechowski) pod Krakowem. Pochodził z ubogiej rodziny ziemiańskiej. Był najstarszym dzieckiem Wojciecha i Józefy, miał trójkę rodzeństwa.  Więcej »

 • Św. Urszula Ledóchowska - biografia, zasługi, patronat

  Julia Maria Ledóchowska urodziła się w wielodzietnej rodzinie hrabiowskiej 17 kwietnia 1865 r. w Loosdorf koło Wiednia. Jej rodzicami byli Antoni Ledóchowski, polski emigrant polityczny i Józefina ze szwajcarskiej rodziny Salis-Zizer. Więcej »

 • Św. Jadwiga - biografia, zasługi, patronat

  Św. Jadwiga była córką króla Węgier i Polski, Ludwika Andegaweńskiego, i Elżbiety, księżniczki bośniackiej. Urodziła się najprawdopodobniej 18 lutego 1374 roku. Po śmierci ojca w wieku 10 lat została koronowana 16 października 1384 r. na królem Polski. Więcej »

 • Św. Jacek Odrowąż - biografia, zasługi, patronat

  Święty Jacek Odrowąż znany jest także jako św. Jacek kapłan, św. Jacek z Krakowa, Apostoł Polski, Apostoł Północy. Urodził się ok. 1183 r. w Kamieniu Śląskim na Opolszczyźnie. Pochodził z zamożnego, szlacheckiego rodu Odrowążów.  Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53