Powołanie człowieka - strona 3

z bliźnim, współpracę i wzajemną służbę człowiek realizuje swoje powołanie. Za wspólnoty konieczne Kościół uważa rodzinę i państwo.

Wracając jednak do powołania indywidualnego należy zaznaczyć, że Bóg wzywając człowieka do siebie, wzywa go równocześnie do określonego sposobu życia i powierza konkretne zadania. Można wyróżnić szereg typów powołań np. powołanie misyjne, powołanie do życia w małżeństwie, powołanie do życia w celibacie, powołanie kapłańskie, powołanie zakonne, powołanie do wykonywania jakiegoś zawodu. Każde z nich; każde powołanie w ogóle zawsze pochodzi od Boga, niemniej podstawą tych wszystkich „jednostkowych” wezwań jest wspomniane powołanie do szczęścia, życia i miłości.

Do Soboru Watykańskiego II o powołaniu mówiono wyłącznie w kontekście kapłanów i zakonników. Dopiero po soborze Kościół zaczął nauczać o powołaniu w odniesieniu do osób świeckich.

Zadaniem człowieka jest dostrzeżenie własnego powołania, rozeznanie i przyjęcie. Bóg bowiem wzywa człowieka, ale istota ludzka ma wolną wolę i od niej samej zależy, czy dokona właściwego wyboru, czyli wyboru zgodnego z zamiarami Bożymi. Powołanie jest darem, który wymaga odpowiedzi.

Polecamy również:

 • Stworzony na obraz i podobieństwo

  Wszystkie stworzenia są w pewnym stopniu podobne do Boga, jednak w szczególny sposób człowiek, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Więcej »

 • Wolna wola

  Bóg stworzył człowieka jako istotę rozumną i obdarzoną wolną wolą. Wolną wolą nazywa się władzę decydowania o samym sobie, określania siebie oraz możliwość podejmowania samodzielnie decyzji, wyborów dotyczących biegu wydarzeń, działania bądź niedziałania. Człowiek posiada tę zdolność, gdyż... Więcej »

 • Kto jest moim bliźnim?

  Miłość bliźniego stanowi centrum moralności chrześcijańskiej. Nie można bowiem żyć w komunii z Bogiem, jeśli nie żyje się w komunii z bliźnimi. Co więcej, nie można kochać Boga, jeśli grzeszy się przeciwko bliźnim. Miłość bliźniego jest nieodłączna od miłości Boga. Więcej »

 • Natura człowieka

  Człowiek, jako stworzenie Boga, musi być stworzeniem dobrym. Mówiąc jednak o naturze ludzkiej, sprawa staje się bardziej skomplikowana. Ludzie, jako jedyne stworzenia, zostali bowiem ukonstytuowani w przyjaźni z Bogiem, w stanie świętości i sprawiedliwości, aby móc uczestniczyć w Jego życiu. Więcej »

 • Moralność czynów ludzkich i uczuć

  Prawo moralne jest dziełem Boga; Jego ojcowskim pouczeniem. Wyznacza człowiekowi drogi, zasady postępowania, które mają go zaprowadzić do szczęścia. Równocześnie zakazuje tego co złe, czyli tego co odwraca człowieka od Pana. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
nice
Katto • 2021-12-01 09:44:14
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36
Dzięki za to
Niewiadomym:) • 2021-11-24 17:45:42