Podział religii (religie narodowe, naturalne, objawione, teizm, deizm i in.) - strona 4

naturalnej, zgodnej z rozumem. Deizm narodził się w XVII w. w Anglii. Do najbardziej znanych przedstawicieli tego stanowiska należeli filozofowie:  J. Locke i Voltaire.

panteizm

Panteizm (gr. „wszystko Bogiem”) to pogląd filozoficzny głoszący, że Bóg jest tożsamy ze wszechświatem. W ramach panteizmu dochodzi zatem do ubóstwienia natury i do negacji Boga jako osoby/istoty rozumnej. Przeciwstawia się teizmowi.

panenteizm

Panenteizm to pogląd filozoficzno-religijny, który łączy w sobie teizm i panteizm. Jego zwolennicy przyjmują tezę, że „Bóg zawiera w sobie cały świat, ale świat go nie wyczerpuje". Świat istnieje zatem w Bogu, ale Bóg nie jest z tym światem tożsamy. Przejawy takiego myślenia są widoczne w niektórych nurtach hinduizmu (np. w braminizmie).

Obok powyższych rodzajów religii można wyróżnić także:

- religie naturalne (nie wiadomo, kiedy i jak dokładnie powstały, zaistniały po prostu w pewnym momencie np. totemizm, fetyszyzm, animizm; nie powołują się na żadne boskie objawienia ani założyciela) i objawione (wywodzą się z objawienia doznanego przez wybraną osobę – założyciela np. manicheizm, chrześcijaństwo, islam).

- religie martwe (np. religia Celtów, Mezopotamii, starożytnego Egiptu itp.) i żywe.

Polecamy również:

 • Co to jest religia?

  Nie ma jednej definicji religii. Większość badaczy na potrzeby swojej pracy tworzy własne bądź korzysta z ogromnego arsenału już powstałych, które można podzielić na definicje stukturalne (wskazujące na strukturę religii jako zjawiska) i funkcjonalistyczne (podkreślające funkcję religii): Więcej »

 • Funkcje religii - opis

  Religia spełnia funkcję normatywno-wychowawczą, polityczno-ideologiczną, światopoglądową, kompensacyjną, kultralną, integracyjną i soteriologiczną. Więcej »

 • Geneza religii - historia

  Powszechnie uznaje się, że religia nie pojawiła się w jakimś określonym momencie historii czy w określonym miejscu (rejonie geograficznym).  Więcej »

 • Doktryna religijna - definicja (eschatologia, antropologia religijna, dogmat i in.)

  Doktryna religijna (łac. doctrina – nauka) to zespół wierzeń, dogmatów, wskazań moralnych oraz zasad liturgicznych dotyczących danej religii. Jest teoretyczną podstawą przekonań religijnych wyznawcy. Więcej »

 • Kult religijny - definicja, przykłady

  Kult religijny (łac. cultus –  uprawa ziemi) jest zespołem czynności będących wyrazem czci człowieka wobec sił nadprzyrodzonych np. bóstwa. Stanowi zewnętrzny przejaw życia religijnego – gdzie nie ma żadnych aktów kultowych, tam nie można mówić o religii w... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
ok
ktostam • 2021-06-19 15:17:37
Tak
Tak • 2021-06-17 07:30:57
spoko
:) • 2021-06-16 20:42:56
x - wpis został poprawiony, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:34:20
Mudnok - poprawione, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:37:39