Kult religijny - definicja, przykłady

Kult religijny (łac. cultus –  uprawa ziemi) jest zespołem czynności będących wyrazem czci człowieka wobec sił nadprzyrodzonych np. bóstwa. Stanowi zewnętrzny przejaw życia religijnego – gdzie nie ma żadnych aktów kultowych, tam nie można mówić o religii w ogóle.

Kult religijny rozwijał się stopniowo i przechodził różne fazy. Za jego początkowe stadium uznaje się proste, spontaniczne i niesformalizowane akty czci nazywane rytami. Jednostka w rytach indywidualnie wyrażała swój podziw,  uwielbienie bądź strach wobec nieznanych sił. Czyniła to poprzez pokłon, klękanie, padanie na twarz, wznoszenie rąk ku górze, okrzyki. Ryty były bowiem ubogie pod względem treści i ekspresji.

Z biegiem czasu ryty przekształciły się w bardziej rozwinięte formy zachowań kultowych – w obrzędy. Obrzędy różnią się od rytów tym, że są wykonywane w konkretnym czasie (w tzw. czasie sakralnym), w konkretnym miejscu (w tzw. przestrzeni sakralnej) i wymagają specyficznego języka – języka sakralnego. Ponadto obrzędy nie był już sprawowane indywidualnie, ale przez wyspecjalizowanych w tym celu funkcjonariuszy kultu (szamanów, czarowników, kapłanów).

Z obrzędu narodził się rytuał rozumiany jako sformalizowany, charakteryzujący

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
Jo
• 2022-01-23 21:05:24
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
fwwe
• 2022-01-23 15:10:36
8
• 2022-01-23 14:30:29