Uszereguj sprzężone zasady zgodnie z malejącą mocą

Pierwiastki z grupy 17 tworzą kwasy beztlenowe, które można opisać ogólnym wzorem HX. Zgodnie z teorią Brönsteda, każdemu kwasowi odpowiada sprzężona z nim zasada, przy czym im silniejszy kwas, tym słabsza zasada. Podaj wzory 4 kwasów z grupy 17 i uszereguj je wg malejącej mocy. Następnie zapisz wzory sprzężonych zasad zgodnie z rosnącą mocą.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
16.03.2020 20:28

Kwasy z grupy fluorowców to: HI, HBr, HCl, HI

Sprzężone zasady uszeregowane wg rosnącej mocy to: I-, Br-, Cl-, F-

Dzięki! 3
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: