Doktryna religijna - definicja (eschatologia, antropologia religijna, dogmat i in.)

Doktryna religijna (łac. doctrina – nauka) to zbiór wierzeń, dogmatów, norm moralnych oraz zasad liturgicznych odnoszących się i funkcjonujących w obrębie danej religii. Jej treści dotyczą zarówno natury sacrum (w tym Boga), jak i świata oraz człowieka. Są zawarte w mitach, pismach świętych i traktatach teologicznych.

Kosmologia

Kosmologia religijna jest jednym z działów doktryny religijnej. Obejmuje wyobrażenia dotyczące kosmosu – wszechświata. W jej ramach można wyróżnić:

1) kosmogenezę/kosmogonię –  czyli teorię mówiącą o pochodzeniu świata oraz o celu jego powstania; w jej ramach można dodatkowo wyodrębnić geogonię, tj. naukę o powstaniu ziemi, oraz biogenezę, naukę o powstaniu życia.

2) kosmografię – czyli teorię, która zajmuje się kwestią struktury świata oraz jego rozwoju w czasie i w przestrzeni.

3) kosmoeschatologię – czyli teorię, która przedstawia wizję końca świata i czasów ostatecznych.

Teologia

W religioznawstwie teologia jest działem doktryny religijnej zajmującym się kwestią pochodzenia boga bądź bogów (tzw. teogonia), określeniem ich natury, wzajemnych relacji oraz ich stosunku do świata i człowieka. Niektórzy badacze wyróżniają jeszcze teoeschatologię, która zajmuje się śmiercią

Polecamy również:

 • Co to jest religia?

  Nie ma jednej definicji religii. Większość badaczy na potrzeby swojej pracy tworzy własne bądź korzysta z ogromnego arsenału już powstałych, które można podzielić na definicje stukturalne (wskazujące na strukturę religii jako zjawiska) i funkcjonalistyczne (podkreślające funkcję religii): Więcej »

 • Funkcje religii - opis

  Religia spełnia funkcję normatywno-wychowawczą, polityczno-ideologiczną, światopoglądową, kompensacyjną, kultralną, integracyjną i soteriologiczną. Więcej »

 • Geneza religii - historia

  Powszechnie uznaje się, że religia nie pojawiła się w jakimś określonym momencie historii czy w określonym miejscu (rejonie geograficznym).  Więcej »

 • Kult religijny - definicja, przykłady

  Kult religijny (łac. cultus –  uprawa ziemi) jest zespołem czynności będących wyrazem czci człowieka wobec sił nadprzyrodzonych np. bóstwa. Stanowi zewnętrzny przejaw życia religijnego – gdzie nie ma żadnych aktów kultowych, tam nie można mówić o religii w... Więcej »

 • Podział religii (religie narodowe, naturalne, objawione, teizm, deizm i in.)

  Podziału (klasyfikacji) wierzeń religijnych można dokonać ze względu na kryterium etnograficzno- terytorialne. Wówczas wyróżnia się: religie plemienne, narodowe i uniwersalistyczne (światowe). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
GLUT RP
• 2022-05-28 15:01:34
Nie wiem co to za powiesc zostala tu streszczona ale na pewno nie jest to Nastepny do raju...
• 2022-05-27 10:28:53
polecam w podreczniku tego nie było a pd.
• 2022-05-26 16:02:28
Punkt 3. Nie jest to prawda. Modlitwa w INTENCJACH Ojca Świętego. To znaczy, że modlimy...
• 2022-05-24 15:08:48
Git
• 2022-05-23 19:46:38