Teologia - co to jest, podział

Teologia (gr. „theologeia” – mówienie o Bogu) to w znaczeniu religioznawczym ta część doktryny religijnej, która zajmuje się określeniem natury Boga (bądź bogów) i jego stosunku do świata oraz do człowieka. Jej zadaniem jest również usystematyzowanie, wyjaśnianie, ustalanie oraz uzasadnianie treści pism świętych i tradycji religijnej oraz refleksja nad nimi. Teologia często korzysta z metod i dorobku filozofii oraz historii.

W chrześcijaństwie przez teologię rozumie się metodyczną próbę zrozumienia i wytłumaczenia prawdy objawionej, zgodnie z maksymą św. Anzelma z Canterbury: fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Za pierwszych teologów uznaje się m.in. Klemensa Aleksandryjskiego Orygenesa, Euzebiusza z Cezarei oraz św. Augustyna. Niemniej dopiero Piotr Abelard (XII w.) nadał temu terminowi znaczenie, które stosuje się do czasów dzisiejszych oraz dokonał, jako pierwszy, pewnego usystematyzowania teologii. 

Podział teologii

Teologia chrześcijańska dzieli się na wiele gałęzi i dziedzin. Można wyróżnić dwa główne działy:

1) teologię systematyczną, która dzieli się na:

- teologię teoretyczną, w ramach której wyróżnia się: apologetykę (naukę uzasadniająca prawdy

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 1 =
Endz
2019-10-07 17:51:08
super dzieki
Ostatnio komentowane
Uważam że Rząd Pis dąży do stworzenia takiego modelu Państwa Polskiego .
adam • 2020-12-04 18:12:49
xd
księżniczkaxd • 2020-12-04 17:59:34
.
. • 2020-12-04 14:42:13
xd
xddd • 2020-12-04 10:14:31
frrgh
sadsd • 2020-12-04 09:25:33